X

Tag: analizy statystyczne (6)

Realizacja badań obserwacyjnych

Badania obserwacyjne są jedną z najważniejszych dziedzin, w której firmy medyczne i farmaceutyczne, a także instytucje naukowe, potrzebują pomocy profesjonalnych agencji badawczych. Badania kliniczne, realizowane głównie przez instytucje medyczne, są przeprowadzane zanim lek zostanie dopuszczony na rynek. Ich głównym zadaniem jest dostarczenie informacji o skutkach ubocznych, czy zdarzeniach niepożądanych. Badania obserwacyjne prowadzone są po tym, kiedy lek znalazł się już na rynku. Tutaj również zwraca się uwagę na zdarzenia niepożądane, w większym stopniu skupiając się na ewentualnych problemach, ale wiedząc już, że środek został zaakceptowany na danym rynku po miesiącach badań klinicznych.

 

Jak przygotowuje się badanie

Pierwszym elementem procesu badawczego w przypadku badań obserwacyjnych powinien być wybór najlepszej agencji badawczej. Są one wyspecjalizowane w obsłudze tego typu badań, dzięki czemu pracownicy firmy farmaceutycznej czy medycznej mogą rzeczywiście skupić się na środku, jaki chcą promować na rynku, a nie na szczegółach technicznych projektu badawczego. Jeśli chodzi o wybór, firm badawczych jest naprawdę dużo. Najlepsze można znaleźć jednak stosunkowo łatwo, sprawdzając listę ich klientów, a następnie dzwoniąc do części z nich. Nie ma nic pewniejszego niż potwierdzone przez duże koncerny farmaceutyczne i instytucje akademickie referencje. Sprawdza się również zespół, najlepiej w ten sposób, by spotkać się z analitykami i statystykami, którzy na to spotkanie powinni opracować wstępny zarys badania. Powinni to być specjaliści w zakresie baz danych, zaawansowanych analiz statystycznych, bioinformatycy, a nawet graficy i webmasterzy, ponieważ trudno wyobrazić sobie współczesne badanie bez responsywnego systemu badawczego online.

 

Co w związku z realizacją

Po dokonaniu decyzji o wyborze agencji badawczej, jej specjaliści skupiają się na skonstruowaniu odpowiedniego formularza eCRF, jego przetestowaniu, przeszkoleniu lekarzy-badaczy z jego obsługi, zapewnieniu helpdesku i pomocy IT 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a także dostosowaniu możliwości każdego z modułów systemu badawczego do potrzeb konkretnego projektu. Na tym etapie, jeszcze przez przystąpieniem do realizacji, należy też przygotować wybór proponowanych do zastosowania metod analizy statystycznej. To znacząco ułatwi realizację badań obserwacyjnych. Dodatkowo, jeśli wynajęto firmę posiadającą odpowiedni, nowoczesny i dopracowany system badawczy, można go lepiej przystosować do indywidualnych potrzeb badaczy, co wpływa na podniesienie jakości wyników badania. Nie wystarczy bowiem przyjazny interfejs, rozbudowane moduły, czy atrakcyjność graficzna. Badacz przede wszystkim powinien mieć pewność co do jakości wprowadzanych do systemu danych, dzięki dobremu systemowi przygotowanych już wstępnie do analiz statystycznych.


Statystyka medyczna

W Polsce coraz częściej przeprowadza się badania kliniczne, obserwacyjne, edukacyjne, epidemiologiczne i inne. Na rodzimym rynku funkcjonuje co najmniej kilkadziesiąt firm medycznych i farmaceutycznych różnej wielkości, od małych, aż po wielkie koncerny, zlecających takie badania. Oznacza to nie tylko mocną pozycję naszego kraju na rynku medycznym i farmaceutycznym, ale też badawczym. Oprócz bowiem przygotowania badania, jego wnikliwego opracowania, trzeba je zrealizować, a następnie opracować jego wyniki. Wszystkim tym mogą zająć się same firmy sektora medycznego lub farmaceutycznego, bądź też najlepsze firmy badawcze.

 

Obsługa badań

Badania przeprowadza się zarówno dla firm, jak i dla ośrodków naukowych (uniwersytety medyczne, Polska Akademia Nauk, kliniki, inne instytucje). Ich podstawowym cele jest uzyskanie wiarygodnych, sprawdzonych danych, które następnie mogą zostać przetworzone przy użyciu najnowszych metod i technik analitycznych. Przy czym okazuje się, że każda faza projektu badawczego jest istotna z perspektywy analiz statystycznych. Już zatem na samym wstępie, kiedy projektuje się proces badawczy, należy mieć na uwadze jego obsługę statystyczną i przygotować plan analizy statystycznej (SAP), zwrócić uwagę na wielkość próby, randomizację, hipotezy i cele badania, dobór zmiennych i skal pomiarowych itd. Dlatego warto zatrudnić doświadczonych analityków z firmy badawczej. Właściwie dobrany zespół gwarantuje bowiem znajomość metod i technik z dziedziny statystyki, biostatystyki, biotechnologii, a także matematyki stosowanej, czy bioinformatyki i eCRF, co jest niezbędne dla powodzenia projektu. Liczy się nie tylko doświadczenie, ale i różnorodność zespołu specjalistów. Muszą być oni biegli nie tylko w teorii, ale też praktyce, a więc mieć opanowaną obsługę oprogramowania bazodanowego i analitycznego. Dodatkowo, muszą oni charakteryzować się umiejętnością współpracy z klientami biznesowymi i klientami akademickimi, odnajdując się zarówno w jednym, jak i drugim środowisko, wysoce zróżnicowanym.

 

Proces analizy i opracowania statystyczne

Badanie ma dostarczyć jak największej ilości istotnych i wiarygodnych danych. Po uzyskaniu tych informacji, należy je przeanalizować, by zamawiający uzyskał pełen obraz sytuacji i mógł podjąć właściwe decyzje biznesowe, czy opublikować wyniki w renomowanym czasopiśmie. W tym celu stosuje się szeroki wachlarz metod i technik analitycznych i zaawansowane narzędzia statystyczne, od R, przez SPSS po języki programowania niezbędne w konkretnym projekcie. Przede wszystkim analizuje się strukturę danych, przeprowadza analizy (opisowe, porównawcze, korelacji i regresji, czynników ryzyka, przeżycia Kaplana-Meiera), testy istotności, przygotowuje modele statystyczne (m.in. regresji liniowej, przeżywalności) i prezentuje wyniki w wymaganej przez zamawiającego formie. Wszystkie te działania w ramach statystyki medycznej prowadzone są zaś zgodnie ze standardami Master Journal List, a więc czasopism listy filadelfijskiej.


Analiza rynku medycznego – jakie elementy obejmuje i co może zapewnić?

Pracujesz dla firmy farmaceutycznej i jesteś osobą odpowiedzialną za realizację działań marketingowych? Musisz więc widzieć, że ich efektywność wymaga oparcia decyzji na wiarygodnej wiedzy, zdobytej w ramach analizy rynku medycznego. Dowiedz się jakich obszarów może takie badanie dotyczyć, a także poznaj potencjalne korzyści z tego wynikające.

Obszary analizy rynku medycznego

Analizy przeprowadzane przez agencje badawcze mogą dotyczyć wielu aspektów takich jak między innymi:

- wielkość i wartość rynku;

- nasycenie rynku;

- identyfikacja największych graczy rynkowych;

- analiza konkurencji;

- analiza oferty sklepów internetowych ze sprzętem i produktami medycznymi;

- badania klientów aptek oraz ośrodków medycznych;

- analiza przetargów publicznych;

- monitoring nowelizacji ustaw w zakresie prawa medycznego i farmaceutycznego;

- analiza trendów na rynku farmaceutycznym;

- analiza finansowa przedsiębiorstw z branży.

Analiza rynku powinna zakładać przede wszystkim wykorzystanie techniki desk research. W trakcie jej przebiegu ma miejsce gromadzenie i przetwarzane danych o charakterze pierwotnym. Analizie podlegają m.in. ogłoszenia o zamówieniach publicznych oraz ich rozstrzygnięciach. Jednocześnie przydatne mogą okazać się raporty z przeprowadzonych do tej pory badań, publikacje w branżowych czasopismach, a także nagrania z eventów organizowanych dla podmiotów z branży medycznej.

Jak dokonać wyboru firmy realizującej badanie?

Aby wnioski z przeprowadzonej analizy rynku mogły być przydatne dla firmy farmaceutycznej, konieczne jest podjęcie współpracy z doświadczoną agencją badawczą. Jej staż na rynku powinien wynosić co najmniej kilkanaście lat, a poza tym warto, aby specjalizowała się ona właśnie w realizacji projektów dla farmacji. Dzięki temu możemy być pewni, że będzie posiadała odpowiednią wiedzę i zasoby, aby być w stanie prawidłowo przeprowadzić proces analizy.

Jakie korzyści można osiągnąć dzięki uwzględnieniu wniosków z analizy?

Efektem końcowym przeprowadzonej analizy rynku będzie lista wniosków oraz rekomendacji. Firma farmaceutyczna dzięki ich wdrożeniu może uzyskać między innymi następujące korzyści:

- optymalizacja wydatków budżetowych przeznaczanych na działania promocyjne;

- właściwe rozpoznanie cech klientów z grupy docelowej;

- możliwość rozpoznania i naśladowania rozwiązań stosowanych przez konkurencję;

- zwiększenie osiąganych zysków;

- wzrost satysfakcji klientów;

- szansa rozpoznania nowych rynków zbytu;

- uzyskanie trafnej prognozy dotyczącej trendów w branży na kolejne lata.

Podsumowanie

Profesjonalnie przeprowadzona analiza rynku to zatem ogromna szansa dla firmy na to, aby usprawnić swoje działania, a tym samym zwiększyć prawdopodobieństwo wzrostu zysków ze sprzedaży. Jest to niezwykle istotne w dobie dynamicznie wzrastającej konkurencji na rynku farmaceutycznym.


Skuteczność badań rynku

Zwracając uwagę na podnoszenie jakości usług świadczony w obrębie danego segmentu rynku np. farmacji powinno się w regularny sposób przeprowadzać badania rynku farmaceutycznego. Pozwoli to nie tylko na dostosowanie swojej oferty do wymogów klientów, ale także zwróci uwagę na najsłabsze i najmocniejsze strony oferowanego produktu.

 

Badanie, które może powiedzieć wiele

Badania te, a także analizy przygotowywane są z wykorzystaniem odpowiednich metod statystycznych. W skład przeprowadzanego procesu wchodzi między innymi:

 • zbieranie danych;
 • analiza danych;
 • określanie przewidywań udziału w rynku;
 • pozycjonowanie produktu;
 • zagadnienia dot. segmentacji rynku.

Czynności te można także wykonywać, jeśli chodzi o kwestie związane z badaniami rynku farmaceutycznego. Jak widać taki proces badawczy ujmuje zagadnienie całościowo.

 

Warto poznawać opinię wielu innych

Co więcej badanie takie umożliwiają zarówno zapoznanie się z opiniami, poziomem satysfakcji oraz znajomością marki zarówno pacjentów, jak i lekarzy i farmaceutów. Do grupy docelowej badania można zaliczyć także apteki. W podejmowanych badaniach można zbadać skuteczność regionów czy przedstawicieli.

 

Dba się o to, co nowe i o to, co jest

Do badań przeprowadzanych na rynku farmaceutycznym można zaliczyć:

 • badania opinii/zwyczajów pacjentów;
 • badania satysfakcji np. ze współpracy z przedstawicielami medycznymi;
 • badania typu tajemniczy klient w aptekach;
 • badania cen i refundacji leków;
 • skuteczność nazw/opakować/konceptów reklamowych.

Badania takie mogą odnosić się zarówno do produktów, które już są na rynku, jak i do tych, które dopiero zamierza się wprowadzić na rynek. A samą istotą przeprowadzenia takich badań jest ułatwienie wejścia na rynek z nowym produktem bądź też utrzymania lub polepszenia aktualnej sytuacji.

 

Tematy, o których warto pamiętać

Dzięki przeprowadzonym badaniom można rozpoznać własną pozycję na tle konkurencji, ale także badania rynku farmaceutycznego pozwalają na przykład:

 • rozpoznać niezaspokojone potrzeby i oczekiwania odbiorców;
 • wytyczyć docelowe segmenty;
 • zwiększyć sprzedaż produktu.

 

Najważniejsze jest to, co mówimy do klienta

Biorąc pod uwagę pozytywny wydźwięk przeprowadzania wspomnianego typu badań należy zastanowić się nad jego wpływem na osiągany sukces. Jak można zauważyć podejmowane działania w kwestii badań rynku farmaceutycznego pozwalają na dotarcie do szerokiego grona odbiorców i na odpowiadanie ich wymaganiom, które zostały ujawnione w procesie badawczym.


Oprogramowanie panelu badawczego w licencji franczyzowej

W realizowanych procesach badawczych warto zwrócić uwagę na możliwość zastosowania paneli badawczych, które dają szansę na szybkie gromadzenie oraz analizowanie zebranych danych. Ogólnie rzecz ujmując takie rozwiązanie odpowiedzialne jest za usprawnienie podejmowanych działań badawczych oraz skrócenie czasu potrzebnego na realizację konkretnego badania.

Na rynku polskim pojawiło się ostatnio kilka rozwiązań, które pozwalają agencji marketingowe na zakup licencji panelu oraz budowę własnego panelu w oparciu o to oprogramowanie. Jednocześnie licencja daje możliwość korzystania z sieci ankieterów, dostępnych u partnerów. Daje to zatem możliwość dostępu od razu do dużej grupy odbiorców bez konieczności wieloletniej budowy zbioru danych (panelistów, ankieterów). Jednym z prężnie działających rozwiązań jest oprogramowanire firm DMSOFT i Biostat: program do panelu badawczego.

Komu dedykowana jest oferta?

Oferta skierowana jest do agencji marketingowych a także mniejszych agencji badawczych, które są w fazie dynamicznego rozwoju. Rozwiązania franczyzowe ogranicza koszty utrzymania zespołu IT, daje także dostęp do sieci panelistów i umozliwia realizację dużych badań.

Funkcjonalność daje możliwości

Dzięki wysokiej funkcjonalności systemu panele badawcze mogą być wykorzystywane w najbardziej skomplikowanych procesach. Przede wszystkim zaproponowane rozwiązane jest łatwe w obsłudze oraz:

 • pozwala na tworzenie paneli dopasowanych do indywidualnych potrzeb;
 • dostosowane do realizacji badania na dużych próbach badawczych;
 • daje szansę na przeglądanie bieżących efektów badania;
 • umożliwia wgranie własnej bazy ankietowanych.

Efekty zależą od zastosowanych rozwiązań

Co więcej korzystając z rozwiązania, którym jest panel badawczy firmy Bisotat zyskuje się niską opłatę instalacyjną oraz stały koszt licencji. Dodatkowo wśród największych atutów należy wymienić:

 • dostępność do obsługi informatycznej oraz serwerowej;
 • aktualizację oprogramowania dostępną dla każdego.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań możliwym jest realizowanie procesów badawczych nakierowanych na konkretny cel oraz skuteczne wykorzystanie pozyskanych danych.

Za efektywnością idzie jakość

Ogólnie rzecz ujmując można powiedzieć, że wysoka funkcjonalność systemu oraz otwartość producenta panelu na potrzeby badaczy daje szansę na tworzenie skutecznych rozwiązań zorientowanych na osiąganie rozmaitych celów. Tym samym warto zwrócić uwagę na to, że za efektywne rozwiązania można uznać te narzędzia, które pozwalają na osiąganie celów badawczych w relatywnie krótkim czasie z zachowaniem wysokiej jakości realizowanego procesu badawczego.


Jakich błędów należy unikać w badaniach społecznych?

Podstawą zrealizowania wartościowego procesu badawczego jest właściwe rozplanowanie podejmowanych działań przy uwzględnieniu specyfiki badanego zagadnienia.