X

Oprogramowanie panelu badawczego w licencji franczyzowej

W realizowanych procesach badawczych warto zwrócić uwagę na możliwość zastosowania paneli badawczych, które dają szansę na szybkie gromadzenie oraz analizowanie zebranych danych. Ogólnie rzecz ujmując takie rozwiązanie odpowiedzialne jest za usprawnienie podejmowanych działań badawczych oraz skrócenie czasu potrzebnego na realizację konkretnego badania.

Na rynku polskim pojawiło się ostatnio kilka rozwiązań, które pozwalają agencji marketingowe na zakup licencji panelu oraz budowę własnego panelu w oparciu o to oprogramowanie. Jednocześnie licencja daje możliwość korzystania z sieci ankieterów, dostępnych u partnerów. Daje to zatem możliwość dostępu od razu do dużej grupy odbiorców bez konieczności wieloletniej budowy zbioru danych (panelistów, ankieterów). Jednym z prężnie działających rozwiązań jest oprogramowanire firm DMSOFT i Biostat: program do panelu badawczego.

Komu dedykowana jest oferta?

Oferta skierowana jest do agencji marketingowych a także mniejszych agencji badawczych, które są w fazie dynamicznego rozwoju. Rozwiązania franczyzowe ogranicza koszty utrzymania zespołu IT, daje także dostęp do sieci panelistów i umozliwia realizację dużych badań.

Funkcjonalność daje możliwości

Dzięki wysokiej funkcjonalności systemu panele badawcze mogą być wykorzystywane w najbardziej skomplikowanych procesach. Przede wszystkim zaproponowane rozwiązane jest łatwe w obsłudze oraz:

Efekty zależą od zastosowanych rozwiązań

Co więcej korzystając z rozwiązania, którym jest panel badawczy firmy Bisotat zyskuje się niską opłatę instalacyjną oraz stały koszt licencji. Dodatkowo wśród największych atutów należy wymienić:

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań możliwym jest realizowanie procesów badawczych nakierowanych na konkretny cel oraz skuteczne wykorzystanie pozyskanych danych.

Za efektywnością idzie jakość

Ogólnie rzecz ujmując można powiedzieć, że wysoka funkcjonalność systemu oraz otwartość producenta panelu na potrzeby badaczy daje szansę na tworzenie skutecznych rozwiązań zorientowanych na osiąganie rozmaitych celów. Tym samym warto zwrócić uwagę na to, że za efektywne rozwiązania można uznać te narzędzia, które pozwalają na osiąganie celów badawczych w relatywnie krótkim czasie z zachowaniem wysokiej jakości realizowanego procesu badawczego.

analizy statystycznebadania