X

Tag: badania ankietowe (3)

Wypełnianie ankiet online

Firmy badawcze w zestawie stosowanych metod i technik posiadają m.in. badania telefoniczne (CATI), wspomagane komputerowo ankiety bezpośrednie (CAPI), tradycyjne ankiety papierowe (PAPI), ale też ankiety na stronach WWW (CAWI), a więc badania internetowe. Do ich realizacji potrzebują ogromnej sieci respondentów. Osób z różnych wykształceniem, w różnym wieku, z różnymi zainteresowani i doświadczeniem. Opinia każdego z nich jest bardzo cenna i potrzebna, dlatego jest to świetny sposób na dowiedzenie się czegoś o badaniach, zdobycie nowych doświadczeń, a przy okazji zarobienie pieniędzy – płatne ankiety.

 

Zarabianie przez Internet

Zdaje się, że nie ma prostszego sposobu na dodatkowe pieniądze bez wychodzenia z domu. Wszystko opiera się na tym, żeby posiadać komputer, laptop, tablet lub smartfon z dostępem do Internetu. Następnie należy zarejestrować się na stronie internetowej najlepszej firmy badawczej i wypełnić bardzo dokładnie swój profil uczestnika danego panelu badawczego. Potem, w zależności od tego, czy uczestnik kwalifikuje się do danego projektu, są mu wysyłane zaproszenia do badań w formie e-maila z informacjami o tym, czego dotyczy ankieta, ile potrwa jej wypełnianie, do kiedy ankieta jest aktywna, ile punktów można otrzymać za jej kompletne wypełnienie itp. Co najważniejsze, to użytkownik sam decyduje czy bierze udział w badaniu, czy nie. Jeśli cokolwiek komukolwiek się nie spodoba, czy to na etapie czytania maila, czy już wypełniania ankiety, może wycofać się z danego projektu bez żadnych konsekwencji. Następnie, po uzbieraniu wymaganej minimalnej liczby punktów, można zamienić je na pieniądze. Im więcej ankiet się wypełnia, tym więcej się zarabia przez Internet.

 

Warunki, jakie trzeba spełnić

Jak już wspomniano, oprócz urządzenia elektronicznego i dostępu do Internetu nie trzeba w zasadzie nic. Po spełnieniu warunków technicznych trzeba się jednak zarejestrować w panelu badawczym, a to oznacza pozostawienie tam takich informacji, jak adres e-mail, numer telefonu, imię, nazwisko itd. Oczywiście nikt nie pyta o numer PESEL, ale już o numer konta bankowego tak. Dlatego dla niektórych jest to warunek nie do zaakceptowania. Ci jednak, którzy zdecydują się na uzupełnienie profilu, wiedzą, że ich dane są bezpieczne. Podobnie jak wypełnione przez nich kwestionariusze, dane te są umieszczone na serwerze posiadającym najwyższe certyfikaty bezpieczeństwa danych. Bez tych gwarancji nie ma bowiem badań.

 

Wygrywają wszyscy – ankiety za punkty i nagrody

Na takim systemie korzystają wszyscy. Firmy zlecające badania, ponieważ nie muszą martwić się o rzetelność i reprezentatywność wyników (siatka respondentów internetowych jest największa możliwą pulą badanych, do której też najłatwiej i najszybciej dotrzeć), firma badawcza, która nie musi korzystać z pośrednictwa ankieterów, a także sami respondenci mogący dzięki wypełnianiu płatnych ankiet online zarobić. Na pewno dodatkowym bonusem jest to, że dla niemałej liczby osób wypełnianie ankiet przez Internet stało się podstawą do podjęcia pracy w branży badawczej.


Dlaczego płatne ankiety to godna uwagi propozycja?

Dlatego, że opinie klientów po prostu są w cenie. Firmy chcą się dowiadywać, co o ich markach sądzą klienci, jakie mają oczekiwania odnośnie reklam, albo w jakim stopniu rozpoznają elementy identyfikacji wizualnej czy slogany używane w trakcie kampanii marketingowych. Dlatego zlecają firmom badawczym realizację badań ankietowych. Na pytania odpowiadają paneliści, którzy są realnymi klientami. Pamiętaj więc o tym, aby wziąć pod uwagę strony internetowe jedynie tych spośród paneli internetowych, które należą do zarejestrowanych firm badawczych. Do takich serwisów można zaliczyć między innymi: badanie-opinii.pl

 

Postawione w badaniach cele realizowane przy wsparciu nowoczesnych metod ankieterskich – CAWI, czyli szybkich internetowych kwestionariuszy ankietowych, wspomagają rozwój marketingowy danej marki. Pozwalają na wskazanie mocnych i słabych stron produktu czy też usługi. Działania tego typu zmierzają do zwiększania zysków. 

 

Klienci odpowiadający na płatne ankiety dają producentom jasny wgląd w bezpośrednie opinie na temat wybranych produktów lub usług. Jest to jedna z nielicznych form bezpośredniej komunikacji dotyczącej opinii, na temat produktu, pomiędzy jego twórcą, a odbiorcą. Najczęściej udziału w dyskusji dotyczącej konkretnej marki lub produktu, biorą udział konsumenci niezadowoleni z ich jakości. W przypadku płatnych ankiet sytuacja ulega zmianie. Jeśli odbiorca jest zadowolony z usługi czy produktu, wyrażenie opinii kosztuje go poświęcenie czasu na wypełnienie ankiety, jednak dostaje za to zapłatę. To element motywujący do wzięcia udziału w badaniu opinii, nawet, jeśli jest ona neutralna.

 

Opinie mogą dotyczyć różnych aspektów samego użytkowania towaru, ceny bądź też jego odbioru w przestrzeni konsumenckiej – np. reklamy. Wyspecjalizowane firmy zajmujące się konstruowaniem ankiet, mogą wspomóc w utworzeniu najbardziej przydatnego dla konkretnej marki lub usługi, zestawu pytań i kafeterii odpowiedzi, a następnie opracować otrzymane informacje w profesjonalny sposób.

 

Badanie ankietowe to jedna z najczęściej wykorzystywanych dziś metod badań ilościowych, dzięki którym można pozyskać informacje od konsumentów w rożnym wieku, z większych i mniejszych miejscowości, ze zróżnicowanym dochodem . Otrzymując tego rodzaju informacje oraz dane dotyczące odbioru produktów można określić strategię działań marketingowych oraz preferencje i zwyczaje zakupowe potencjalnych- nowych konsumentów.

 

Warto skorzystać z potencjału jaki, niosą za sobą płatne badania ankieterskie i rozwijać swoją markę zgodnie z oczekiwaniami rynku!

 

Badania ankietowe

Badania ankietowe. Rodzaje pytań ankietowych

Istnieje wiele rodzajów pytań ankietowych, a każdy z nich ma swoje zalety i wady. Rodzaj informacji, których potrzebujesz, szczegółowość informacji, których potrzebujesz, oraz ilość czasu, jaką dysponują respondenci, będą miały wpływ na wybór typu ankiety. Ten przewodnik wprowadzi Cię w najczęściej zadawane pytania - badania ankietowe.

 

Pytania zamknięte

Najczęściej stosowane są cztery rodzaje pytań zamkniętych: skala ratingowa, wymuszony wybór, pytania dychotomiczne i demograficzne. Należy zauważyć, że upewniając się, że skale pytań są takie same dla wszystkich pytań, oceny mogą być bezpośrednio porównywane ze sobą (np. ocena 3 na 5 nie jest taka sama jak 3 na 12).

 

Pytania w skali oceniania

Respondenci oceniają problem na podstawie danego wymiaru. Dwa często stosowane rodzaje pytań w skali ratingowej to skale typu likerta i skale semantyczne różnicowe.

Używając skali ratingowej, możesz chcieć skorzystać z metody skali zrównoważonej. Skala zrównoważona daje respondentowi taką samą liczbę wyborów pozytywnych i negatywnych, przy czym każdy punkt ma taką samą wagę. Zrównoważona skala pozwala respondentom, którzy nie mają silnych uczuć związanych z pytaniem, wybrać odpowiedź neutralną, zamiast zmuszać ich do wyboru odpowiedzi, która nie odpowiada ich uczuciom.

 

Skale Likerta

Respondenci są pytani, czy zgadzają się lub nie zgadzają się z oświadczeniem. Każda opcja otrzymuje punktację, która może być wykorzystana do analizy wyników.

 

PRZYKŁAD:

"Używając skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza silną zgodność, a 5 oznacza silną niezgodę, jak bardzo zgadzasz się lub nie zgadzasz z następującymi stwierdzeniami"

 

1 Zdecydowanie zgodzić się
2 Zgadzam się
3 Ani nie zgadzają się
4 Nieporozumienie
5 Zdecydowanie nie zgadzać się

Podobało mi się moje doświadczenie pobytu w hotelu. Czułem, że personel były uprzejmy i pomocny.                                                               

 

Pozytywy:

Bardzo elastyczny - możesz mierzyć szerokie obszary lub patrzeć na konkretne aspekty swojej działalności.

Bardziej precyzyjne niż pytania "tak/nie" lub "prawdziwe/fałszywe.

Łatwe w kompilacji i zrozumieniu wyniki.

 

Negatywy:

Nie porusza kwestii "dlaczego".

Wymaga prac rozwojowych przed przeprowadzeniem badania w celu określenia najważniejszych aspektów do zmierzenia.

 

Semantyczne

W semantycznej skali różnicowej, każdy koniec skali oznaczony jest innymi lub przeciwstawnymi stwierdzeniami.

 

PRZYKŁAD:

"W skali od 1 do 7, gdzie 1 jest krótki, a 7 długi, jak opisałbyś czas oczekiwania na usługę?"

 

Silne strony:

Potrafi ocenić intuicyjną lub koncepcyjną odpowiedź na produkt lub usługę.

Łatwe do zestawiania wyników.

 

Słabe strony:

W zależności od liczby opcji, respondenci mogą mieć trudności z wyborem odpowiedzi.

Trudno jest ocenić znaczenie odpowiedzi - jeden klient może sklasyfikować 2 minuty oczekiwania jako "długie", inny może sklasyfikować ten sam czas oczekiwania jako "krótkie".

Nie zajmuje się kwestią "dlaczego".

 

Pytania wielokrotnego wyboru:

Pytania wielokrotnego wyboru wymagają od respondenta dokonania wyboru pomiędzy dwiema lub więcej opcjami odpowiedzi. Pytania mogą być tak proste jak "tak/nie" lub mogą dawać wiele odpowiedzi.

 

PRZYKŁAD:

Gdzie wolałbyś/chciałabyś wyjechać na wakacje?

   A. Zachodnia Kanada (BC, AB, SK)

   B. Centralna Kanada (MB, ON, QC)

   C. Kanada Wschodnia (NB, NS, NL, PEI)

   D. Północna Kanada (YT, NWT, NU)

 

Silne strony:

Łatwość odpowiedzi.

Umożliwia łatwe zestawianie i analizowanie wyników.

 

Słabe strony:

Nie może udzielić respondentowi odpowiedzi, jakiej chce (na przykład w powyższym pytaniu respondent może w ogóle nie chcieć wyjechać na wakacje do Kanady).

Nie zajmuje się kwestią "dlaczego".

 

Pytania dotyczące kolejności w rankingu.

Pytania dotyczące kolejności w rankingu wymagają od respondenta dokonania wyboru spośród szeregu alternatywnych rozwiązań.

Porównania w parach - respondenci muszą dokonać wyboru pomiędzy dwoma alternatywami.

 

PRZYKŁAD:

"Kiedy decydujesz, którą markę zamierzasz kupić, a która jest ważniejsza: cena czy jakość?"

 

Silne strony:

Potrafi ocenić kolejność obiektów w rankingu i określić stopień różnicy między obiektami.

Wymusza dyskryminację między alternatywami.

 

Słabe strony:

Ograniczona liczba opcji.

Nie zajmuje się kwestią "dlaczego".

Zbyt mała niezawodność w przypadku odpowiedzi średniego zakresu.

 

Wymuszony porządek pierwszeństwa - respondenci muszą wybrać jedną z kilku możliwości.

Wymuszony ranking preferencji wymaga sekwencyjnego rankingu od wysokiego do niskiego, aż do momentu, gdy wszystkie czynniki zostaną uszeregowane.

 

PRZYKŁAD:

"Spójrz na listę przedmiotów i uszereguj je od najbardziej użytecznych do najmniej użytecznych."

 

Silne strony:

Umożliwia identyfikację "najlepszych" i "najgorszych".

Wymusza dyskryminację między alternatywami.

 

Słabe strony:

Ograniczona liczba rozwiązań alternatywnych

Nie zajmuje się kwestią "dlaczego".

Może być męczące dla respondenta

 

Pytania dychotomiczne:

Respondenci muszą dokonać wyboru pomiędzy dwiema alternatywami.

 

PRZYKŁAD:

"Czy w ciągu ostatnich 30 dni widziałeś lub słyszałeś jakąś reklamę ______? Tak czy nie?"

Szybko

- Nie