X

Analiza rynku medycznego – jakie elementy obejmuje i co może zapewnić?

Pracujesz dla firmy farmaceutycznej i jesteś osobą odpowiedzialną za realizację działań marketingowych? Musisz więc widzieć, że ich efektywność wymaga oparcia decyzji na wiarygodnej wiedzy, zdobytej w ramach analizy rynku medycznego. Dowiedz się jakich obszarów może takie badanie dotyczyć, a także poznaj potencjalne korzyści z tego wynikające.

Obszary analizy rynku medycznego

Analizy przeprowadzane przez agencje badawcze mogą dotyczyć wielu aspektów takich jak między innymi:

- wielkość i wartość rynku;

- nasycenie rynku;

- identyfikacja największych graczy rynkowych;

- analiza konkurencji;

- analiza oferty sklepów internetowych ze sprzętem i produktami medycznymi;

- badania klientów aptek oraz ośrodków medycznych;

- analiza przetargów publicznych;

- monitoring nowelizacji ustaw w zakresie prawa medycznego i farmaceutycznego;

- analiza trendów na rynku farmaceutycznym;

- analiza finansowa przedsiębiorstw z branży.

Analiza rynku powinna zakładać przede wszystkim wykorzystanie techniki desk research. W trakcie jej przebiegu ma miejsce gromadzenie i przetwarzane danych o charakterze pierwotnym. Analizie podlegają m.in. ogłoszenia o zamówieniach publicznych oraz ich rozstrzygnięciach. Jednocześnie przydatne mogą okazać się raporty z przeprowadzonych do tej pory badań, publikacje w branżowych czasopismach, a także nagrania z eventów organizowanych dla podmiotów z branży medycznej.

Jak dokonać wyboru firmy realizującej badanie?

Aby wnioski z przeprowadzonej analizy rynku mogły być przydatne dla firmy farmaceutycznej, konieczne jest podjęcie współpracy z doświadczoną agencją badawczą. Jej staż na rynku powinien wynosić co najmniej kilkanaście lat, a poza tym warto, aby specjalizowała się ona właśnie w realizacji projektów dla farmacji. Dzięki temu możemy być pewni, że będzie posiadała odpowiednią wiedzę i zasoby, aby być w stanie prawidłowo przeprowadzić proces analizy.

Jakie korzyści można osiągnąć dzięki uwzględnieniu wniosków z analizy?

Efektem końcowym przeprowadzonej analizy rynku będzie lista wniosków oraz rekomendacji. Firma farmaceutyczna dzięki ich wdrożeniu może uzyskać między innymi następujące korzyści:

- optymalizacja wydatków budżetowych przeznaczanych na działania promocyjne;

- właściwe rozpoznanie cech klientów z grupy docelowej;

- możliwość rozpoznania i naśladowania rozwiązań stosowanych przez konkurencję;

- zwiększenie osiąganych zysków;

- wzrost satysfakcji klientów;

- szansa rozpoznania nowych rynków zbytu;

- uzyskanie trafnej prognozy dotyczącej trendów w branży na kolejne lata.

Podsumowanie

Profesjonalnie przeprowadzona analiza rynku to zatem ogromna szansa dla firmy na to, aby usprawnić swoje działania, a tym samym zwiększyć prawdopodobieństwo wzrostu zysków ze sprzedaży. Jest to niezwykle istotne w dobie dynamicznie wzrastającej konkurencji na rynku farmaceutycznym.

analizy statystycznerynek medycznyanalizy dla farmacjibadania marketingowe dla farmacjii