X

Tag: bazy danych (4)


Kolportaż ulotek

Trzecią z naszych najmłodszych usług, obok badań tajemniczy klient dystrybucji ulotek oraz innych materiałów reklamowych, jest ich kolportaż, który tym różni się od dystrybucji, iż nie mamy tutaj do czynienia z rozsyłką pocztową ulotek do potencjalnie zainteresowanych klientów, tylko zajmujemy się rozdawaniem ulotek, w odpowiednio dobranych do rodzaju promocji miejscach. Czasami będzie to centrum miasta, czasami centrum handlowe, a jeszcze kiedy indziej, tereny w pobliżu szkół i uczelni. Wszystko tutaj uzależnione jest od charakteru promocji, i tego, do jakiej grupy odbiorców jest ona adresowana.

 

Kolportaż ulotek i jego charakterystyka

Jedną z najważniejszych cech, jaką charakteryzuje się kolportaż ulotek reklamowych jest to, iż możemy tutaj dotrzeć do zupełnie innych osób, niż w przypadku dystrybucji, bowiem aby komukolwiek wysłać ulotki, musimy najpierw uzyskać jego zgodę, a wielu ludzi po prostu takiej zgody nie wyraża. Dlatego też, rozdawanie ulotek w centrach handlowych, czy też w centrum miasta, zapewnia nam możliwość dotarcia właśnie do tej grupy osób. Wobec powyższego, należy tutaj powiedzieć, iż zarówno kolportaż jak i dystrybucja ulotek, to usługi wzajemnie się uzupełniające, przez co tez, warto je wykorzystywać jednocześnie, aby osiągnąć jak najlepsze efekty marketingowe.

 

Zastosowanie baz danych

Także i w tym przypadku tworzymy bazy danych i później je wykorzystujemy, aczkolwiek mamy tutaj za cel tylko pozyskanie wiedzy, w których miejscach należy prowadzić kolportaż ulotek, aby trafić do jak największej ilości przedstawicieli naszej grupy docelowej odbiorców. Po prostu, osoby o podobnych upodobaniach, wieku, płci i statusie materialnym oraz społecznym, przebywają z reguły w takich samych miejscach, wobec czego, zapisujemy takie dane w naszych bazach danych, a następnie, możemy przed przystąpieniem do kolportażu ulotek, precyzyjnie określić, w których miejscach, najbardziej optymalnie będzie zająć się kolportażem, aby odnieść możliwie jak najlepsze jego efekty.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, zarówno w kwestii kolportażu ulotek, jak również w kwestii ich dystrybucji, bowiem obydwie te usługi mogą być całkiem niezłym motorem napędowym dla początkowej fazy wdrażania nowych produktów oraz usług.


Bazy teleadresowe

W naszej ofercie bardzo ważne miejsce zajmują także wszelkiego rodzaju bazy teleadresowe, których wykonywaniem zajmujemy się już praktycznie od samego początku naszej działalności, wobec czego w tym aspekcie, doszliśmy już do swego rodzaju perfekcji. Nasze bazy danych teleadresowych, wykorzystywane są przez wielu przedsiębiorców działających na polskim rynku, przede wszystkim zaś są to bazy lekarzy wykorzystywane przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne. Bazy te są obsługiwane przez tworzone przez nas oprogramowanie na zamówienie, dzięki czemu zyskują one możliwość bezpośredniego komunikowania się z przedstawicielami świata medycyny, do których kierowana jest ich oferta.

 

Zastosowanie baz teleadresowych

Przede wszystkim musimy tutaj pamiętać, iż w przypadku zastosowania tego rodzaju baz danych, możliwe jest precyzyjne ustalanie kryteriów sortowania bazy, przez co zawsze można będzie wyciągnąć z niej tylko tych lekarzy, którzy będą zainteresowani daną ofertą z racji swojej specjalizacji. Jest to łatwe do osiągnięcia dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu dedykowanym. Dzięki temu też przedsiębiorstwa farmaceutyczne, mogą tutaj jeszcze lepiej i skuteczniej promować swoje nowe produkty, poprzez przesłanie oferty bezpośrednio do najbardziej zainteresowanych nią lekarzy. Warto tutaj także dodać, iż bazy lekarzy oferowane w Mad Media, są na bieżąco aktualizowane, przez co kupując bazę danych lekarzy, zyskujecie Państwo jednoczesny dostęp do systematycznych i bezpłatnych aktualizacji zawartych w bazie informacji.

 

Kolportaż ulotek reklamowych

Trzeba tutaj także zagwarantować sobie możliwość dystrybuowania oraz kolportowania ulotek reklamowych, a dzięki bazom teleadresowym, jest to jak najbardziej możliwe. Po prostu przygotowane odpowiednio materiały reklamowe, będą następnie wysłane na adresy lekarzy wybranych z bazy lekarzy, co oczywiście przełoży się natychmiast na wiedzę o nowym produkcie, który z biegiem czasu z cała pewnością zacznie być systematycznie wykorzystywany, oczywiście pod warunkiem, że będzie spełniał odpowiednie wytyczne oraz normy.


Email marketing

Jedną z najbardziej nowoczesnych usług w naszej ofercie, skierowanej do wszystkich przedsiębiorców, jest marketing internetowy, a ściślej rzecz ujmując, chodzi tutaj o email marketing, czyli usługę rozsyłania materiałów reklamowych, za pośrednictwem poczty email. Jest to usługa charakteryzująca się wysokim poziomem skuteczności, bowiem na chwile obecną większość z nas na co dzień korzysta z poczty email, przez co też jest to bardzo dobry kanał do przesyłania informacji o produktach oraz usługach.

 

Jak wykorzystać email marketing

Zastosowanie tej technologii marketingowej jest niesłychanie proste, aczkolwiek niezbędne w tym celu są odpowiednie bazy danych, w których zgromadzone będą adresy email osób, które wcześniej wyraziły zgodę na przysyłanie im za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji marketingowych. Warto tutaj podkreślić, iż tego rodzaju forma marketingu internetowego w ostatnim czasie święci coraz większe triumfy na rynku, głównie przez prostotę wykonania, oraz skuteczność, aczkolwiek trzeba tutaj w pierwszej kolejności perfekcyjnie przygotować swoją ofertę, tak, aby zainteresowała ona potencjalnego klienta.

W przypadku przedsiębiorstw farmaceutycznych, koniecznie trzeba będzie wykorzystać tutaj odpowiednie bazy lekarzy, do których będzie skierowana wysyłka mailingu, wobec czego, jesteśmy jedną z firm, które kompleksowo mogą się zająć świadczeniem tego rodzaju usług reklamowych. Dzięki naszym aplikacjom CRM posiadamy zarówno możliwości rozsyłania mailingu, jak również odpowiednie bazy lekarzy, dzięki czemu, w tej kwestii, możemy zająć się całą kampanią marketingową od samych podstaw aż do ich zakończenia.