X

Tag: analizy dla farmacji (3)

Na czym polegają badania dla rynku farmaceutycznego?

Odpowiadasz za wyniki sprzedażowe w firmie zajmującej się sprzedażą leków i suplementów? Koniecznie powinieneś zatem dowiedzieć się, jak wiele korzyści może Ci przynieść przeprowadzenie badana rynku medycznego. Firmy badawcze oferują szeroki zakres usług, które przynoszą mierzalne korzyści biznesowe. Poznaj je wszystkie z treści poniższego artykułu. 

 

Badania obserwacyjne

Zależy Ci na wysokiej wiarygodności pomiaru badawczego, jednak nie możesz sobie pozwolić na przeprowadzenie badania o charakterze klinicznym? Nie przejmuj się. Jest rozwiązanie. Mowa o badaniach nieinterwencyjnych, polegających na obserwacji członków określonych populacji pod kątem stanu zdrowia. Można dzięki temu zweryfikować m.in. czynniki wpływające na powstawanie dolegliwości. Przykładowo możliwe staje się dowiedzenie, czy dym tytoniowy faktycznie posiada właściwości zwiększające ryzyko raka. Aby móc stwierdzić związek przyczynowo-skutkowy należy do projektu badawczego dobrać co najmniej dwie kohorty – jedną z nich powinny stanowić osoby przyjmujące placebo lub nie narażone na jakikolwiek czynnik. Wyróżniamy różnego rodzaju badania epidemiologiczne obserwacyjne. Najprostszy ich poddział ma miejsce ze względu na czas prowadzenia pomiarów. Badania retrospektywne polegają na analizie wpływu czynników medycznych po wystąpieniu określonego zdarzenia. Sięga się po już dostępne dane i na ich podstawie wyciągane są wnioski. Natomiast badania prospektywne pozwalają prognozować wydarzenia medyczne, które dopiero będą miały miejsce w przyszłości. Można do nich zaliczyć pomiary kliniczno-kontrolne, badania kohortowe, a także badania przekrojowe.

 

Badania marketingowe leków

Równie wartościowe z punktu widzenia klienta farmaceutycznego są także badania marketingowe, w którym przedmiot stanoewią leki dostępne bez recepty, a także suplementy diety. Jak wiadomo produkty te cieszą się wyjątkowo dużą popularnością wśród polskich konsumentów, ale jednocześnie obserwujemy ogromną konkurencję na rynku. W związku z tym podmioty farmaceutyczne stoją przed koniecznością ciągłego zwiększania skuteczności prowadzonych kampanii reklamowych. W tym celu można chociażby skupić się na:

 

 1. Testowaniu konceptów opakowań leków;
 2. Badaniu różnych koncepcji materiałów reklamowych;
 3. Prowadzeniu badań opinii pacjentów i farmaceutów;
 4. Projektach tajemniczego pacjenta;
 5. Analizach danych zastanych na temat badań rynku medycznego;
 6. Badania segmentacyjne leków;
 7. Badania opinii pracowników medycznych;
 8. Pomiary elastyczności cenowej

Posumowanie Jeżeli zatem nie chcesz pozostać z tyłu za konkurencją, powinieneś już dzisiaj zlecić firmie badawczej realizację projektu Healthcare market research. Dzięki temu dowiesz się w jaki sposób trafić z przekazem marketingowych do klientów, tak aby zwiększyć ich skłonność do dokonywania zakupów oferowanych przez Ciebie produktów medycznych.


Analiza rynku medycznego – jakie elementy obejmuje i co może zapewnić?

Pracujesz dla firmy farmaceutycznej i jesteś osobą odpowiedzialną za realizację działań marketingowych? Musisz więc widzieć, że ich efektywność wymaga oparcia decyzji na wiarygodnej wiedzy, zdobytej w ramach analizy rynku medycznego. Dowiedz się jakich obszarów może takie badanie dotyczyć, a także poznaj potencjalne korzyści z tego wynikające.

Obszary analizy rynku medycznego

Analizy przeprowadzane przez agencje badawcze mogą dotyczyć wielu aspektów takich jak między innymi:

- wielkość i wartość rynku;

- nasycenie rynku;

- identyfikacja największych graczy rynkowych;

- analiza konkurencji;

- analiza oferty sklepów internetowych ze sprzętem i produktami medycznymi;

- badania klientów aptek oraz ośrodków medycznych;

- analiza przetargów publicznych;

- monitoring nowelizacji ustaw w zakresie prawa medycznego i farmaceutycznego;

- analiza trendów na rynku farmaceutycznym;

- analiza finansowa przedsiębiorstw z branży.

Analiza rynku powinna zakładać przede wszystkim wykorzystanie techniki desk research. W trakcie jej przebiegu ma miejsce gromadzenie i przetwarzane danych o charakterze pierwotnym. Analizie podlegają m.in. ogłoszenia o zamówieniach publicznych oraz ich rozstrzygnięciach. Jednocześnie przydatne mogą okazać się raporty z przeprowadzonych do tej pory badań, publikacje w branżowych czasopismach, a także nagrania z eventów organizowanych dla podmiotów z branży medycznej.

Jak dokonać wyboru firmy realizującej badanie?

Aby wnioski z przeprowadzonej analizy rynku mogły być przydatne dla firmy farmaceutycznej, konieczne jest podjęcie współpracy z doświadczoną agencją badawczą. Jej staż na rynku powinien wynosić co najmniej kilkanaście lat, a poza tym warto, aby specjalizowała się ona właśnie w realizacji projektów dla farmacji. Dzięki temu możemy być pewni, że będzie posiadała odpowiednią wiedzę i zasoby, aby być w stanie prawidłowo przeprowadzić proces analizy.

Jakie korzyści można osiągnąć dzięki uwzględnieniu wniosków z analizy?

Efektem końcowym przeprowadzonej analizy rynku będzie lista wniosków oraz rekomendacji. Firma farmaceutyczna dzięki ich wdrożeniu może uzyskać między innymi następujące korzyści:

- optymalizacja wydatków budżetowych przeznaczanych na działania promocyjne;

- właściwe rozpoznanie cech klientów z grupy docelowej;

- możliwość rozpoznania i naśladowania rozwiązań stosowanych przez konkurencję;

- zwiększenie osiąganych zysków;

- wzrost satysfakcji klientów;

- szansa rozpoznania nowych rynków zbytu;

- uzyskanie trafnej prognozy dotyczącej trendów w branży na kolejne lata.

Podsumowanie

Profesjonalnie przeprowadzona analiza rynku to zatem ogromna szansa dla firmy na to, aby usprawnić swoje działania, a tym samym zwiększyć prawdopodobieństwo wzrostu zysków ze sprzedaży. Jest to niezwykle istotne w dobie dynamicznie wzrastającej konkurencji na rynku farmaceutycznym.


Skuteczność badań rynku

Zwracając uwagę na podnoszenie jakości usług świadczony w obrębie danego segmentu rynku np. farmacji powinno się w regularny sposób przeprowadzać badania rynku farmaceutycznego. Pozwoli to nie tylko na dostosowanie swojej oferty do wymogów klientów, ale także zwróci uwagę na najsłabsze i najmocniejsze strony oferowanego produktu.

 

Badanie, które może powiedzieć wiele

Badania te, a także analizy przygotowywane są z wykorzystaniem odpowiednich metod statystycznych. W skład przeprowadzanego procesu wchodzi między innymi:

 • zbieranie danych;
 • analiza danych;
 • określanie przewidywań udziału w rynku;
 • pozycjonowanie produktu;
 • zagadnienia dot. segmentacji rynku.

Czynności te można także wykonywać, jeśli chodzi o kwestie związane z badaniami rynku farmaceutycznego. Jak widać taki proces badawczy ujmuje zagadnienie całościowo.

 

Warto poznawać opinię wielu innych

Co więcej badanie takie umożliwiają zarówno zapoznanie się z opiniami, poziomem satysfakcji oraz znajomością marki zarówno pacjentów, jak i lekarzy i farmaceutów. Do grupy docelowej badania można zaliczyć także apteki. W podejmowanych badaniach można zbadać skuteczność regionów czy przedstawicieli.

 

Dba się o to, co nowe i o to, co jest

Do badań przeprowadzanych na rynku farmaceutycznym można zaliczyć:

 • badania opinii/zwyczajów pacjentów;
 • badania satysfakcji np. ze współpracy z przedstawicielami medycznymi;
 • badania typu tajemniczy klient w aptekach;
 • badania cen i refundacji leków;
 • skuteczność nazw/opakować/konceptów reklamowych.

Badania takie mogą odnosić się zarówno do produktów, które już są na rynku, jak i do tych, które dopiero zamierza się wprowadzić na rynek. A samą istotą przeprowadzenia takich badań jest ułatwienie wejścia na rynek z nowym produktem bądź też utrzymania lub polepszenia aktualnej sytuacji.

 

Tematy, o których warto pamiętać

Dzięki przeprowadzonym badaniom można rozpoznać własną pozycję na tle konkurencji, ale także badania rynku farmaceutycznego pozwalają na przykład:

 • rozpoznać niezaspokojone potrzeby i oczekiwania odbiorców;
 • wytyczyć docelowe segmenty;
 • zwiększyć sprzedaż produktu.

 

Najważniejsze jest to, co mówimy do klienta

Biorąc pod uwagę pozytywny wydźwięk przeprowadzania wspomnianego typu badań należy zastanowić się nad jego wpływem na osiągany sukces. Jak można zauważyć podejmowane działania w kwestii badań rynku farmaceutycznego pozwalają na dotarcie do szerokiego grona odbiorców i na odpowiadanie ich wymaganiom, które zostały ujawnione w procesie badawczym.