X

Tag: CATI (4)


Market research for pharmacy

Every pharmaceutical or medical company is struggling on a very competitive market. That is why it is highly recommended to conduct market research for pharmacy in Poland. That research provide studies and analysis on advertising, consumer insights, concept tests, packaging, information campaign effectiveness, decision-making process, competitors. This is especially important now, when this market grows and is worth sometimes more than GDP in some developing countries (e.g. large companies as: Pfizer, Novartis, Teva, J&J). When you are a marketing manager in the pharmaceutical or medical company, you need in-depth market analysis, trends, forecasts, and patent analysis, and many, many more.

 

Activity on the market in the field of research

Usually pharmaceutical and medical companies spend a lot of money on marketing operations. Sometimes more than they spend on research and development activity. How to properly prepare your company to this situation, when giants, such as Novartis or Pfizer has more money on this activity, than smaller companies? The best way is to obtain information about pharmaceutical marketing research Poland. You need the best market research company with the experienced analytics team. They obtain for you accurate, detailed data and create reliable analysis about your clients, cooperators, competitors. Everything you need to conduct an effective marketing campaign.

 

How to conduct a professional medical market research Poland

The main concern about research is a choice of market research agency. If you choose well, analytics from such agency help you by preparation of whole research process, from the conception and overview, through the implementation of the research to official return. They help you understand and fulfill patient needs, physicians needs, medical facility staff needs. They sometimes obtain this data for analysis by qualitative research or quantitative research, and sometimes combine their techniques. For example, within quantitative research you can identify: online surveys (CAWI), telephone questionnaires (CATI), computer assisted surveys (CAPI) and traditional paper questionnaires (PAPI). In qualitative interviewing you can find: individual in-depth interviews (IDI), focus group discussions (FGI), case studies. It depends on the conception of the research, which techniques are the best for specific survey. And after it is decided which of the techniques to use, analytics decide to how many people and in which area to ask questions (it is important to chose to quantitative research people by demographic and economic variables, lifestyle, shopping preferences and experiences, health situation, etc.). When you have research techniques, target group, research question, you can conduct your survey “in the field”. After data gathering process is time for analysis, which are crucial for marketing decision making process.


Korzystanie z wyboru

Na półkach – pełno. Nie to, co kiedyś. Dziś Polak może wybrać – więc z wyboru korzysta, choć nie zawsze w stu procentach świadomie. Chcąc kupić jajka może kupić nie tylko jajka, ale jednocześnie oddać głos za chowem klatkowym lub wolnym wybiegiem. Kupując makaron faworyzuje towar rodzimy lub ojczyznę wszelkiej pasty – Włochy. Płacąc za chleb – płaci przy okazji za ciekły azot lub gluten. Podejmując decyzje w sklepie – umacnia własne wartości i prezentuje pewne przekonania, uświadomione lub nie.

Żeby sprzedać produkt nie wystarczy dziś zatem zwyczajnie wystawić go na półce, gdzie klient stęsknionym wzrokiem prędko wychwyci go, pomiędzy octem a octem. Dzisiaj produkt oznacza więcej niż mogą zaoferować jego użytkowe właściwości, dlatego aby podjąć skuteczną konkurencję z obecnymi liderami – lub, by utrzymać się na rynku – konieczne jest rozpoznanie preferencji klientów, ich przyzwyczajeń i postaw, które stanowią o pierwszeństwie konkretnego produktu przed innymi.

 

FMCG zbadane

Wyspecjalizowany rynek wymaga odpowiednich narzędzi badawczych, którymi dysponują firmy zajmujące się na co dzień badaniami marketingowymi. Rozwijają one stale dostępne techniki, starając się jak najprecyzyjniej diagnozować ważne z punktu widzenia tworzenia strategii marketingowej zachowania konsumentów. Dobra o charakterze szybkozbywalnym mają to do siebie, że klient ma z nimi bardzo częsty kontakt. Trudno oszacować jednak, czy w danym przypadku jest to wada, czy też zaleta, skoro częsty kontakt z jednej strony pomaga we wzrokowym kojarzeniu marki, z drugiej – sprawia, że zwraca się na nią niewielka uwagę. Każdy przypadek jest inny, dlatego badanie powinno być indywidualnie do niego dostosowane.

 

Metody badania rynku FMCG

Wzorcowe badania rynku FMCG zawierają w odpowiednich proporcjach zarówno metody jakościowe, jak i ilościowe. Jedne odpowiadają na pytania dotyczące tego, co się dzieje, drugie tłumaczą, jak. Istotna jest równowaga pomiędzy komponentami badania, która w zależności od zakreślonego obszaru badawczego kierunkuje poszukiwania odpowiedzi, stanowiącej podstawę konstruowania strategii sprzedaży i promocji produktu.

Badania ilościowe to przede wszystkim ankiety – badany odpowiada na kwestionariuszowe pytania, zwykle poprzez wskazanie odpowiedzi w ramach kafeterii. Ogranicza to wysiłek związany z analizą odpowiedzi, jednocześnie jednak nie daje pogłębionego wglądu w proces kształtowania się decyzji po stronie konsumenta. Badania tego typu nastawione są na zbadanie tendencji wspólnych dla dużej populacji.

Na pytanie, jak to się dzieje, że dana tendencja jest dla danej populacji wspólna odpowiedzieć można posiłkując się badaniem jakościowym – na przykład w nowoczesnej formie Mystery Shopping. Ta metoda pozwala rozpoznać warunki, w jakich odbywa się sprzedaż. Dzięki niej łatwo zdiagnozować nieprawidłowości w stosowanej strategii.

Najlepiej oczywiście, gdy metoda ta uzupełnia dane zebrane w badaniu ilościowym, przykładowo: zdiagnozowano niski poziom sprzedaży produktu X w sklepach wielkopowierzchniowych – badanie Mystery Shopping ujawniło następnie, że produkt umieszczony był w tych sklepach zbyt wysoko na półkach, by klient był w stanie swobodnie po niego sięgnąć.


Market research – untapped potential

Every company wants to improve efficiency and make big effort to achieve this goal. This is especially important on FMCG market, because, as its definition says, it is a market of fast moving consumer goods. This means, that consumers supply their demands regularly. Articles of daily use are needed by everyone, so it is really huge market, where manufacture costs are low and demand unusually high. On the other hand, as a company owner or manager, you have to consider very high level of competitiveness. Consumers from this market are rather loyal, which does not mean, that under influence of accurate advertising campaign, they do not change their habits. It is too much to win, so good strategy is more than important for companies on this market. But before any actions to improve companies position it is wise to conduct market research Poland.

 

Start

In FMCG (or CPG – Consumer Packaged Goods) you can find companies which produce food stuff, drinks, alcohol drinks, OTC drugs, domestic detergents, cosmetics and many other products. Producers from this market should take care of many things, such as: quality of the products, price level, distribution chain and channels, quality of advertisements, activity in media. Market research helps to improve every element of this points. For example, when company wants to release a new product on the market, it may be very helpful to conduct marketing surveys Poland. If this research is credible and solid, the results would provide essential information for developing improvements in specific divisions of the company. In this research it is essential to do survey such as: consumer insights, concepts and prototypes, advertising testing (storyboards/stillomatics), advertising campaign, segmentation.

 

How

The easiest way to obtain credible and solid data, is to hire out professional research company with experienced team. Researchers from this company help to decide which aspects of the FMCG company is essential to study, and which methods and techniques is adequate. For example, within research methods you can find qualitative and quantitative research. The first one is expensive and long-lasting, but more comprehensive than the second one. Quantitative research: CATI (computer assisted telephone interviewing), CAPI (computer assisted personal interviewing), CAWI (computer assisted web interviewing), PAPI (paper and pen interviewing). Qualitative research: IDI (individual in-depth interview), FGI (focus group interview), Mystery Client, case studies. The best option is to use at least two of those (one quantitative and the other one – qualitative). In this way you obtain results which are possible to generalize on the population of current and potential clients, and in-depth analysis.