X

Tag: badania opinii (8)


Badania opinii i satysfakcji pracowników

Bardzo ważną usługa dla biznesu, świadczoną przez agencję Mad Media są wszelkiego rodzaju badania opinii pracowników oraz ich satysfakcji. Jest to jeden z tych rodzajów badań, które zapewniają nam wyjątkowo dobre możliwości rozwojowe dla przedsiębiorstw, poprzez wsłuchanie się w głos pracownika, który przecież w wielu kwestiach organizacyjnych, będzie miał o wiele więcej do powiedzenia, niż pracownicy biurowi, którzy faktycznej pracy fizycznej na oczy nie wiedzieli, przez co też, nie powinni się zajmować jej organizacją.

 

Jak zbadać opinię pracowników?

Dlatego też, na zlecenie wielu poważnych przedsiębiorstw w całym kraju, przeprowadzamy badania satysfakcji pracowników w wyniku których przedsiębiorca dowiaduje się, jak pracownicy są nastawieni do pracy w firmie. Bardzo często bowiem okazuje się, iż przez wzgląd na zbyt niskie wynagrodzenia, bądź kiepskiej jakości warunki socjalne w przedsiębiorstwie, pracownik, kiedy tylko zdobędzie odpowiednie doświadczenie zawodowe, odejdzie do konkurencji. Taka polityka w profesjonalnych firmach, jest niedopuszczalna, bowiem władowane w wyszkolenie pracownika pieniądze maja się zwracać, przez co też badania satysfakcji pracowników jest tutaj wręcz elementem kluczowym, w celu sprawdzenia, ilu z nich znajduje się z grupie zagrożonej odejściem z firmy. Dzięki tej wiedzy, przedsiębiorca będzie miał możliwość przeprowadzenia odpowiednich działań, mających na celu poprawę satysfakcji pracowników z wykonywanej oraz z warunków zarówno socjalnych jak i finansowych.

 

Usługa badania marketingowego

Świadczymy także wszelkiego rodzaju badania marketingowe, które stanowią nieco odmienną grupę w działalności badawczej, aczkolwiek także przeznaczone są dla przedsiębiorców przede wszystkim. Chodzi tutaj o badania rynku i wszystkich jego aspektów, w celu osiągnięcia możliwie jak najlepszego stanu technologicznego w przedsiębiorstwie, oraz określenia kierunków rozwoju, mających na celu wyprzedzenie konkurencji.


Badania rynku a badania opinii

W ramach wyjaśniania niektórych pojęć, chcielibyśmy tutaj podkreślić, jak wielką rolę odgrywają wszelkiego rodzaju badania, w kształtowaniu polityki przedsiębiorstw, toteż zabierzemy się za porównanie badania rynku oraz badania opinii, co może wielu przedsiębiorcom nieco wyjaśnić na przyszłość. Przede wszystkim jednak, podkreślić trzeba, iż ilekroć będziemy mówić o badaniach rynku, będziemy mieli na myśli ścisły jeden jego sektor, jedną branżę, w której dany przedsiębiorca się specjalizuje, nie zaś całego rynku jako takiego.

 

Różnice między badaniami rynku a badaniami opinii.

Jedną z najważniejszych różnic, jaką różnic jaką różnią się badania rynku, od badania opinii, jest to, iż badanie opinii, może wchodzić w skład badania rynku, natomiast badanie rynku, w skład badania opinii nie będzie wchodziło. Jest to stosunkowo łatwe do zrozumienia, bowiem przeprowadzając badania rynku, konieczne trzeba będzie sprawdzić jak do danych produktów w danym sektorze ustosunkowani są klienci, a tego typu pracę najlepiej przeprowadzić jako badanie opinii klientów, co pozwoli nam udzielić odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób klient podejmuje decyzję o zakupie takiego a nie innego produktu. W związku z takimi informacjami, możliwe będzie perfekcyjne dopasowanie produkcji do potrzeb klientów, co jest przecież kwestią zdecydowanie najważniejszą jeśli chcemy mówić o osiągania sukcesu na rynku.

 

Badania opinii pracowników

W ramach badania rynku, można także przeprowadzać wszelkiego rodzaju badania opinii pracowników, które mogą się dość wyraźnie przyczynić do zgłębiania wiedzy na temat firm konkurencyjnych, oczywiście pod warunkiem, że uda nam się pozyskać od ich pracowników odpowiednie informacje w taki sposób aby nie narażać ich na konsekwencje złamania tajemnicy zawodowej.

Jednym słowem, mamy tutaj do czynienia z dwoma wyraźnymi kierunkami w działalności badawczej, z czego każdy z nich ma swoje konkretne przeznaczenie, a co za tym idzie, każdy z nich, jest dla przedsiębiorcy tak samo istotny.


Płatne ankiety: łatwe zarabianie przez Internet

Wypełnianie płatnych ankiet za pośrednictwem Internetu stanowi dodatkowe zajęcie wielu osób i pozwala im zarobić nieco pieniędzy na pokrycie drobnych wydatków.

Na czym polega wypełnianie ankiet?

Wiele firm stale poszukuje informacji o opiniach i oczekiwaniach swoich potencjalnych konsumentów. Jednym ze sposobów ich pozyskania jest przeprowadzanie ankiet. Aby zachęcić ludzi do ich rzetelnego wypełnienia są one skłonne zapłacić pewną kwotę za każdy uzupełniony kwestionariusz.

Tutaj pojawia się szansa dla nas. Rejestrując konto na jednej z platform pośredniczących w tego rodzaju usługach, zyskujemy dostęp do wypełniania ankiet i możemy rozpocząć zarabianie. Dużą zaletą jest możliwość wykonywania takiej pracy z domu - wystarczy jedynie komputer lub smartfon z dostępem do Internetu.

Którą platformę wybrać?

W sieci łatwo natrafić na dużą ilość platform poszukujących osób skłonnych wypełniać płatne ankiety. Mimo to wybór jednej z nich nie jest łatwy. Powinniśmy przede wszystkim zatroszczyć się o to, aby wybrana przez nas firma była możliwie wiarygodna i uczciwa. Wciąż bowiem zdarzają się przypadki nieotrzymania przez pracowników należnych im wynagrodzeń.

Kolejną kwestię stanowią ustalone stawki za wypełnianie ankiet. Choć nawet przy najwyższym możliwym wynagrodzeniu nie mamy co liczyć na zarobienie w ten sposób znacznych sum, to jednak warto zatroszczyć się o to, aby zyskać możliwie dużo. Podczas wyboru platformy możemy również spojrzeć na serwisy anglojęzyczne. Cechują je zwykle:

- nieco wyższe stawki

- szersza oferta ankiet

- wypłaty w dolarach lub euro

O czym warto pamiętać zarabiając na ankietach?

Rejestrując się w serwisie oferującym płatne ankiety, warto zwrócić uwagę na regulamin i upewnić się, że nie ma w nim jakichkolwiek niekorzystnych dla nas treści. Ponadto dość często zabrania się posiadania wielu kont w obrębie danej platformy (należy o tym pamiętać szczególnie w przypadku, gdy zarabiać w ten sposób będzie chciała mieszkająca z nami osoba).

Jeśli będziemy wypełniać ankiety za kasę w serwisie anglojęzycznym, warto upewnić się wcześniej odnośnie możliwych sposobów wypłaty wynagrodzenia. W takich przypadkach bardzo rzadko bowiem posiadamy opcję otrzymania przelewu. Znacznie popularniejszym kanałem płatności jest serwis Paypal, umożliwiający natychmiastowe wysłanie pieniędzy przez Internet. Możemy je później wypłacić na własne konto bądź wykorzystać do zakupów w sieci.

Niekiedy istnieje możliwość zarabiania nie tylko na ankietach, ale i na polecaniu konkretnej platformy naszym znajomym (zwykle na zasadzie wynagrodzenia za rejestrację konta).


Jakich błędów należy unikać w badaniach społecznych?

Podstawą zrealizowania wartościowego procesu badawczego jest właściwe rozplanowanie podejmowanych działań przy uwzględnieniu specyfiki badanego zagadnienia. Przede wszystkim należy wykazać się dużą uważnością, która pozwoli na wychwycenie mogących zdarzyć się błędów w badaniach społecznych. Taka postawa przełoży się na jakość samego procesu, a co za tym idzie na wiarygodność pozyskanych danych. Cel jest punktem spajającym proces Kluczowymi sprawami dla przeprowadzenia wartościowego procesu badawczego są:

 • poprawne wskazanie celu badania oraz jego rozpoznanie;
 • dobranie narzędzi badawczych odnoszących się do specyfiki badania;
 • właściwe wskazanie próby badawczej;
 • projektowanie przebiegu procesu;
 • budowa narzędzia zorientowanego na postawiony cel.

Dzięki przywołaniu tych kwestii można zauważyć jak ważną kwestią jest konkretyzacja celu badania społecznego, który to obecny jest na każdym etapie badania. Stąd też mówiąc o nim można traktować go jako punkt, który odpowiedzialny jest za spajanie poszczególnych działań badawczych. Błędy podczas projektowania badania… Wśród błędów mogących pojawić się w trakcie projektowania badania warto wymienić między innymi:

 • niewłaściwą forma pytań np. pytania sugerujące;
 • zamknięcie się na jedną opcję i nie dostrzeganie innych możliwości;
 • projektowanie badania w taki sposób, aby osiągnąć pożądany wynik;
 • uogólnienia w związku z ograniczoną obserwacją.

Każdy z tych błędów może wpłynąć na efekt badania, a tym samym pozyskane dane, których nie będzie można uznać za rzetelne. Podstawą badania jest jego przygotowanie Jeśli chodzi natomiast o samą realizację badań społecznych to błędy mogą wynikać między innymi z takich kwestii jak:

 • zastosowanie niedopracowanych narzędzi;
 • źle dobrana próba badawcza;
 • brak potrzebnej skrupulatności w zbieraniu bądź interpretowaniu danych;
 • niedopasowanie narzędzia do grupy podlegającej badaniu;
 • zbytnie zaufanie tradycji czy autorytetom.

Jednak dzięki właściwemu przygotowaniu procesu badawczego można uniknąć tych błędów i przemienić słabe punkty badania w jego mocne strony. Proces jest szansą na zrozumienie Widząc proces badawczy jako spójną całość składającą się z wielu etapów można zdać sobie sprawę z ważności podejmowanych decyzji. Błądzić jest rzeczą ludzką – kwestia tylko w tym, w jaki sposób uporamy się z popełnionymi błędami. Badania społeczne dają możliwość zrozumienia zachodzących zjawisk w społeczeństwie, ale tylko wtedy, gdy poparte są świadomą pracą.


Dlaczego płatne ankiety to godna uwagi propozycja?

Dlatego, że opinie klientów po prostu są w cenie. Firmy chcą się dowiadywać, co o ich markach sądzą klienci, jakie mają oczekiwania odnośnie reklam, albo w jakim stopniu rozpoznają elementy identyfikacji wizualnej czy slogany używane w trakcie kampanii marketingowych. Dlatego zlecają firmom badawczym realizację badań ankietowych. Na pytania odpowiadają paneliści, którzy są realnymi klientami. Pamiętaj więc o tym, aby wziąć pod uwagę strony internetowe jedynie tych spośród paneli internetowych, które należą do zarejestrowanych firm badawczych. Do takich serwisów można zaliczyć między innymi: badanie-opinii.pl

 

Postawione w badaniach cele realizowane przy wsparciu nowoczesnych metod ankieterskich – CAWI, czyli szybkich internetowych kwestionariuszy ankietowych, wspomagają rozwój marketingowy danej marki. Pozwalają na wskazanie mocnych i słabych stron produktu czy też usługi. Działania tego typu zmierzają do zwiększania zysków. 

 

Klienci odpowiadający na płatne ankiety dają producentom jasny wgląd w bezpośrednie opinie na temat wybranych produktów lub usług. Jest to jedna z nielicznych form bezpośredniej komunikacji dotyczącej opinii, na temat produktu, pomiędzy jego twórcą, a odbiorcą. Najczęściej udziału w dyskusji dotyczącej konkretnej marki lub produktu, biorą udział konsumenci niezadowoleni z ich jakości. W przypadku płatnych ankiet sytuacja ulega zmianie. Jeśli odbiorca jest zadowolony z usługi czy produktu, wyrażenie opinii kosztuje go poświęcenie czasu na wypełnienie ankiety, jednak dostaje za to zapłatę. To element motywujący do wzięcia udziału w badaniu opinii, nawet, jeśli jest ona neutralna.

 

Opinie mogą dotyczyć różnych aspektów samego użytkowania towaru, ceny bądź też jego odbioru w przestrzeni konsumenckiej – np. reklamy. Wyspecjalizowane firmy zajmujące się konstruowaniem ankiet, mogą wspomóc w utworzeniu najbardziej przydatnego dla konkretnej marki lub usługi, zestawu pytań i kafeterii odpowiedzi, a następnie opracować otrzymane informacje w profesjonalny sposób.

 

Badanie ankietowe to jedna z najczęściej wykorzystywanych dziś metod badań ilościowych, dzięki którym można pozyskać informacje od konsumentów w rożnym wieku, z większych i mniejszych miejscowości, ze zróżnicowanym dochodem . Otrzymując tego rodzaju informacje oraz dane dotyczące odbioru produktów można określić strategię działań marketingowych oraz preferencje i zwyczaje zakupowe potencjalnych- nowych konsumentów.

 

Warto skorzystać z potencjału jaki, niosą za sobą płatne badania ankieterskie i rozwijać swoją markę zgodnie z oczekiwaniami rynku!

 

O nas

Agencja badawcza Mad Media, to nowoczesna firma świadcząca usługi dla biznesu, dzięki którym możliwe jest poprawne wdrażanie innowacji technologicznych, czy też nowych produktów w przedsiębiorstwach. Prowadzimy tutaj przede wszystkim wszelkiego rodzaju badania rynku oraz opinii, dzięki którym możliwe jest pozyskanie informacji niezbędnych do prawidłowego modelowania przyszłej sprzedaży. Dzięki badaniom rynku i opinii możemy także uzyskać informacje odnośnie wszystkich najważniejszych konkurentów w danym sektorze rynku, co oczywiście jest podstawową wiedzą do kreowania polityki cenowej przedsiębiorstwa.

 

Wobec tego też, możemy tutaj powiedzieć, iż nasza agencja badawcza, przeprowadzając wszelkiego rodzaju badania rynku, zapewnia tutaj przedsiębiorcy, profesjonalną wiedzę z zakresu wdrażania innowacyjnych produktów do swojej oferty, które będą miały praktyczne szanse na przebicie się przez istniejące już na rynku produkty firm konkurencyjnych. Ponadto, wykonujemy tutaj także profesjonalny market research, dzięki któremu można poznać wszystkie najważniejsze aspekty rynku w danym sektorze, skutkiem czego, też, możliwe będzie jeszcze lepsze podejście do konkurowania z pozostałymi firmami w danym sektorze.

 

Zapraszamy tutaj do skorzystania z naszej bogatej oferty usług badawczych, takich jak badania rynku i opinii, badania fokusowe, badania ewaluacyjne, czy też badania marketingowe, dzięki którym Twój biznes nabierze skrzydeł. Ponadto oferujemy także profesjonalnie przygotowane bazy danych, w tym przede wszystkim, profesjonalne bazy lekarzy, oraz statystykę medyczną. W ostatnim czasie do naszych podstawowych usług wdrożyliśmy także kolportaż i dystrybucję ulotek oraz innych materiałów reklamowych.

 

W każdym przypadku z całą pewnością dojdziemy do porozumienia, oraz ustalimy odpowiadające nam warunki współpracy. Zapewniamy także stosunkowo przystępne ceny naszych usług, szczególnie w ramach stałej współpracy, wobec czego na chwile obecną ciężko w ogóle wynaleźć lepszą ofertę usług badawczych, od Mad Media.


Badania marketingowe - przemyślane pytania, wartościowe odpowiedzi

Badanie marketingowe a dobre pytanie

Zadawanie odpowiednich pytań klientom – klientom odpowiednim, pytań celnych, czasem nie wprost, dążących do uzyskania odpowiedzi, na podstawie których można wyciągnąć wnioski dotyczące optymalizacji działań firmy nie jest rzeczą łatwą. Wiedza dotycząca zagadnień marketingowych oraz branży w której działamy to jedno, umiejętności w zakresie prowadzenia badań i rozmów z klientami - to drugie. Jedną z najważniejszych rzeczy są jednak narzędzia, którymi operuje badacz prowadzący wywiady z klientami.

 

Ekspercka wiedza

Wiedza w zakresie prowadzenia badań marketingowych wymaga odpowiedniego przygotowania i zdobycia doświadczenia związanego z projektowaniem badań marketingowych. 15 lat funkcjonowania na rynku Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®, dało efekty w postaci kreatywnych rozwiązań badawczych. Badania marketingowe opierające się na dwustopniowej analizie jakościowych badań o pogłębionym charakterze – wywiady IDI oraz FGI prowadzą do wyciągnięcia rzetelnych wniosków w zakresie:

 • świadomości marki pośród konsumentów,
 • wiedzy o procesie segmentacji rynku,
 • koncepcji nowych opakowań i wdrażania nowych produktów,
 • wykrywania ukrytych potrzeb i preferencji konsumenckich,
 • reakcji konsumentów/klientów na akcje promocyjne i reklamowe,
 • weryfikacji obecności marki w mediach.
   

Realizując badania marketingowe, wartym podkreślenia jest iż niezwykle istotnym czynnikiem jest dobór próby. Eksperci ds. badań marketingowych biorą pod uwagę wskaźniki, takie jak:

 • wiek, płeć, czy też wykształcenie, miejsce zamieszkania,
 • predyspozycje i wybory zakupowe,
 • cechy respondentów w zakresie psychologiczno-społecznym,
 • aktualną sytuację zdrowotną,
 • preferowany styl życia.
   

Badania marketingowe prowadzone przez specjalistów BioStat® to pełen zakres działań eksploracyjnych. Specjaliści opracowują narzędzia badawcze oraz scenariusze badań, realizują wywiady na dwóch etapach oraz analizują zebrany materiał badawczy. Będąc właścicielem firmy, bądź osobą odpowiedzialną za marketing przedsiębiorstwa nie musisz martwić się o wykonanie któregokolwiek w ramach działań firmowych.

 

Różne warianty badawcze

Wybór wariantu badań zależy do Ciebie. Możesz wytypować, po wcześniejszych konsultacjach, najbardziej odpowiedni model realizacji badań marketingowych, dzięki któremu uzyskasz wyniki potrzebne do zrekonstruowania działań w firmie i lepszego poznania swoich konsumentów (ich potrzeb oraz świadomości).

 

Skontaktuj się ze specjalistami BioStat® poznaj warianty badań, które można zrealizować na potrzeby Twojej firmy. Sięgnij po więcej w swojej branży!