X

Tag: badania marketingowe (9)Badania opinii i satysfakcji pracowników

Bardzo ważną usługa dla biznesu, świadczoną przez agencję Mad Media są wszelkiego rodzaju badania opinii pracowników oraz ich satysfakcji. Jest to jeden z tych rodzajów badań, które zapewniają nam wyjątkowo dobre możliwości rozwojowe dla przedsiębiorstw, poprzez wsłuchanie się w głos pracownika, który przecież w wielu kwestiach organizacyjnych, będzie miał o wiele więcej do powiedzenia, niż pracownicy biurowi, którzy faktycznej pracy fizycznej na oczy nie wiedzieli, przez co też, nie powinni się zajmować jej organizacją.

 

Jak zbadać opinię pracowników?

Dlatego też, na zlecenie wielu poważnych przedsiębiorstw w całym kraju, przeprowadzamy badania satysfakcji pracowników w wyniku których przedsiębiorca dowiaduje się, jak pracownicy są nastawieni do pracy w firmie. Bardzo często bowiem okazuje się, iż przez wzgląd na zbyt niskie wynagrodzenia, bądź kiepskiej jakości warunki socjalne w przedsiębiorstwie, pracownik, kiedy tylko zdobędzie odpowiednie doświadczenie zawodowe, odejdzie do konkurencji. Taka polityka w profesjonalnych firmach, jest niedopuszczalna, bowiem władowane w wyszkolenie pracownika pieniądze maja się zwracać, przez co też badania satysfakcji pracowników jest tutaj wręcz elementem kluczowym, w celu sprawdzenia, ilu z nich znajduje się z grupie zagrożonej odejściem z firmy. Dzięki tej wiedzy, przedsiębiorca będzie miał możliwość przeprowadzenia odpowiednich działań, mających na celu poprawę satysfakcji pracowników z wykonywanej oraz z warunków zarówno socjalnych jak i finansowych.

 

Usługa badania marketingowego

Świadczymy także wszelkiego rodzaju badania marketingowe, które stanowią nieco odmienną grupę w działalności badawczej, aczkolwiek także przeznaczone są dla przedsiębiorców przede wszystkim. Chodzi tutaj o badania rynku i wszystkich jego aspektów, w celu osiągnięcia możliwie jak najlepszego stanu technologicznego w przedsiębiorstwie, oraz określenia kierunków rozwoju, mających na celu wyprzedzenie konkurencji.


Badanie omnibusowe - z pomocą dla biznesu

Dzięki osiągnięciom w dziedzinie wspomaganych komputerowo badań telefonicznych (ang. Computer Assisted Telephone Interviewing – CATI), zmierzającym  w kierunku zarówno obniżenia kosztów jak i skrócenia czasu realizacji procesu badawczego wprowadziliśmy do naszej oferty nową usługę. Badania omnibusowe wykonywane przy pomocy techniki CATI są naszą odpowiedzią dla wszystkich tych, którzy sądzą, że badanie musi być drogie.

Cena zadania jednego pytania 1000 mieszkańców kraju to w przypadku Omnibusa CATI jedynie 400zł. Co więcej, niska cena nie jest wynikiem obniżenia standardu badania, które prowadzone jest w dużej, ogólnopolskiej próbie, uwzględniającej rzeczywiste zróżnicowanie społeczne ze względu na płeć, wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania. W badaniu każdorazowo biorą udział mieszkańcy wszystkich województw.

 

Łączenie projektów

Sekretem badania omnibusowego jest skompilowanie projektów od różnych zlecających w obrębie jednego kwestionariusza badawczego, co sprawia, że koszty realizacji ankietyzacji rozdzielane są pomiędzy wszystkich zamawiających. Każdy z nich otrzymuje finalnie raport dotyczący zlecanej przez niego części badania.

Szczególnie miłą niespodzianką może okazać się czas realizacji badania. Raport w wersji podstawowej gotowy jest już w siedem dni po rozpoczęciu procesu ankietyzacji. Zawrotna prędkość badania jest wynikiem zastosowania wspomnianej techniki wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo, podczas którego digitalizacja materiału odbywa się synchronicznie do jego pozyskiwania, co umożliwia niemal natychmiastowe zarządzanie wynikami badania.

 

Raportowanie

Raport w wersji podstawowej zawiera tabelaryczne zestawienia (procentowe i liczbowe) dotyczące pojedynczego pytania lub całego ich bloku, zleconego przez zamawiającego. Za dodatkową opłatą możliwe jest poddanie wyników badania omnibusowego dodatkowym analizom statystycznym, przeprowadzenie weryfikacji hipotez statystycznych, w celu wyłonienia istotnych korelacji pomiędzy zmiennymi oraz wprowadzenie elementów metody opisowej, ułatwiających interpretację danych.

Badania omnibusowe prowadzone są w comiesięcznych cyklach, dzięki czemu znakomicie nadają się do pomiaru określonego aspektu w równych odstępach czasu, co pozwala na monitorowanie danego wskaźnika – na przykład stanu wiedzy lub zadowolenia konsumentów w zakresie danego aspektu. Także prowadzący akcje informacyjne, promocyjne i kampanie społeczne mogą wykorzystać cykliczność badania omnibusowego, prowadząc pomiar przed, w trakcie i po zakończeniu akcji.


Korzystanie z wyboru

Na półkach – pełno. Nie to, co kiedyś. Dziś Polak może wybrać – więc z wyboru korzysta, choć nie zawsze w stu procentach świadomie. Chcąc kupić jajka może kupić nie tylko jajka, ale jednocześnie oddać głos za chowem klatkowym lub wolnym wybiegiem. Kupując makaron faworyzuje towar rodzimy lub ojczyznę wszelkiej pasty – Włochy. Płacąc za chleb – płaci przy okazji za ciekły azot lub gluten. Podejmując decyzje w sklepie – umacnia własne wartości i prezentuje pewne przekonania, uświadomione lub nie.

Żeby sprzedać produkt nie wystarczy dziś zatem zwyczajnie wystawić go na półce, gdzie klient stęsknionym wzrokiem prędko wychwyci go, pomiędzy octem a octem. Dzisiaj produkt oznacza więcej niż mogą zaoferować jego użytkowe właściwości, dlatego aby podjąć skuteczną konkurencję z obecnymi liderami – lub, by utrzymać się na rynku – konieczne jest rozpoznanie preferencji klientów, ich przyzwyczajeń i postaw, które stanowią o pierwszeństwie konkretnego produktu przed innymi.

 

FMCG zbadane

Wyspecjalizowany rynek wymaga odpowiednich narzędzi badawczych, którymi dysponują firmy zajmujące się na co dzień badaniami marketingowymi. Rozwijają one stale dostępne techniki, starając się jak najprecyzyjniej diagnozować ważne z punktu widzenia tworzenia strategii marketingowej zachowania konsumentów. Dobra o charakterze szybkozbywalnym mają to do siebie, że klient ma z nimi bardzo częsty kontakt. Trudno oszacować jednak, czy w danym przypadku jest to wada, czy też zaleta, skoro częsty kontakt z jednej strony pomaga we wzrokowym kojarzeniu marki, z drugiej – sprawia, że zwraca się na nią niewielka uwagę. Każdy przypadek jest inny, dlatego badanie powinno być indywidualnie do niego dostosowane.

 

Metody badania rynku FMCG

Wzorcowe badania rynku FMCG zawierają w odpowiednich proporcjach zarówno metody jakościowe, jak i ilościowe. Jedne odpowiadają na pytania dotyczące tego, co się dzieje, drugie tłumaczą, jak. Istotna jest równowaga pomiędzy komponentami badania, która w zależności od zakreślonego obszaru badawczego kierunkuje poszukiwania odpowiedzi, stanowiącej podstawę konstruowania strategii sprzedaży i promocji produktu.

Badania ilościowe to przede wszystkim ankiety – badany odpowiada na kwestionariuszowe pytania, zwykle poprzez wskazanie odpowiedzi w ramach kafeterii. Ogranicza to wysiłek związany z analizą odpowiedzi, jednocześnie jednak nie daje pogłębionego wglądu w proces kształtowania się decyzji po stronie konsumenta. Badania tego typu nastawione są na zbadanie tendencji wspólnych dla dużej populacji.

Na pytanie, jak to się dzieje, że dana tendencja jest dla danej populacji wspólna odpowiedzieć można posiłkując się badaniem jakościowym – na przykład w nowoczesnej formie Mystery Shopping. Ta metoda pozwala rozpoznać warunki, w jakich odbywa się sprzedaż. Dzięki niej łatwo zdiagnozować nieprawidłowości w stosowanej strategii.

Najlepiej oczywiście, gdy metoda ta uzupełnia dane zebrane w badaniu ilościowym, przykładowo: zdiagnozowano niski poziom sprzedaży produktu X w sklepach wielkopowierzchniowych – badanie Mystery Shopping ujawniło następnie, że produkt umieszczony był w tych sklepach zbyt wysoko na półkach, by klient był w stanie swobodnie po niego sięgnąć.


Komu może przydać się tajemniczy klient

Tajemniczy klient, czyli inaczej Mystery Client, czy też Mystery Shopping, to technika badawcza badań marketingowych i badań rynku.


Jakich błędów należy unikać w badaniach społecznych?

Podstawą zrealizowania wartościowego procesu badawczego jest właściwe rozplanowanie podejmowanych działań przy uwzględnieniu specyfiki badanego zagadnienia.


Badania tajemniczy klient – profesjonalna kontrola jakości usług

Badania tajemniczy klient – sprawdź, jak działa obsługa klienta w Twoich placówkach. Wprowadzaj wysokie standardy Customer Service.


Badania marketingowe - przemyślane pytania, wartościowe odpowiedzi

Badania marketingowe, zadawaj odpowiednie pytania i uzyskuj wartościowe dane. ✔ Przeprowadź badania marketingowe z BioStat. ⚡