X

Kolportaż ulotek

Trzecią z naszych najmłodszych usług, obok badań tajemniczy klient dystrybucji ulotek oraz innych materiałów reklamowych, jest ich kolportaż, który tym różni się od dystrybucji, iż nie mamy tutaj do czynienia z rozsyłką pocztową ulotek do potencjalnie zainteresowanych klientów, tylko zajmujemy się rozdawaniem ulotek, w odpowiednio dobranych do rodzaju promocji miejscach. Czasami będzie to centrum miasta, czasami centrum handlowe, a jeszcze kiedy indziej, tereny w pobliżu szkół i uczelni. Wszystko tutaj uzależnione jest od charakteru promocji, i tego, do jakiej grupy odbiorców jest ona adresowana.

 

Kolportaż ulotek i jego charakterystyka

Jedną z najważniejszych cech, jaką charakteryzuje się kolportaż ulotek reklamowych jest to, iż możemy tutaj dotrzeć do zupełnie innych osób, niż w przypadku dystrybucji, bowiem aby komukolwiek wysłać ulotki, musimy najpierw uzyskać jego zgodę, a wielu ludzi po prostu takiej zgody nie wyraża. Dlatego też, rozdawanie ulotek w centrach handlowych, czy też w centrum miasta, zapewnia nam możliwość dotarcia właśnie do tej grupy osób. Wobec powyższego, należy tutaj powiedzieć, iż zarówno kolportaż jak i dystrybucja ulotek, to usługi wzajemnie się uzupełniające, przez co tez, warto je wykorzystywać jednocześnie, aby osiągnąć jak najlepsze efekty marketingowe.

 

Zastosowanie baz danych

Także i w tym przypadku tworzymy bazy danych i później je wykorzystujemy, aczkolwiek mamy tutaj za cel tylko pozyskanie wiedzy, w których miejscach należy prowadzić kolportaż ulotek, aby trafić do jak największej ilości przedstawicieli naszej grupy docelowej odbiorców. Po prostu, osoby o podobnych upodobaniach, wieku, płci i statusie materialnym oraz społecznym, przebywają z reguły w takich samych miejscach, wobec czego, zapisujemy takie dane w naszych bazach danych, a następnie, możemy przed przystąpieniem do kolportażu ulotek, precyzyjnie określić, w których miejscach, najbardziej optymalnie będzie zająć się kolportażem, aby odnieść możliwie jak najlepsze jego efekty.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, zarówno w kwestii kolportażu ulotek, jak również w kwestii ich dystrybucji, bowiem obydwie te usługi mogą być całkiem niezłym motorem napędowym dla początkowej fazy wdrażania nowych produktów oraz usług.

bazy danychdystrybucja ulotekkolportaż ulotek