X

Bazy teleadresowe

W naszej ofercie bardzo ważne miejsce zajmują także wszelkiego rodzaju bazy teleadresowe, których wykonywaniem zajmujemy się już praktycznie od samego początku naszej działalności, wobec czego w tym aspekcie, doszliśmy już do swego rodzaju perfekcji. Nasze bazy danych teleadresowych, wykorzystywane są przez wielu przedsiębiorców działających na polskim rynku, przede wszystkim zaś są to bazy lekarzy wykorzystywane przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne. Bazy te są obsługiwane przez tworzone przez nas oprogramowanie na zamówienie, dzięki czemu zyskują one możliwość bezpośredniego komunikowania się z przedstawicielami świata medycyny, do których kierowana jest ich oferta.

 

Zastosowanie baz teleadresowych

Przede wszystkim musimy tutaj pamiętać, iż w przypadku zastosowania tego rodzaju baz danych, możliwe jest precyzyjne ustalanie kryteriów sortowania bazy, przez co zawsze można będzie wyciągnąć z niej tylko tych lekarzy, którzy będą zainteresowani daną ofertą z racji swojej specjalizacji. Jest to łatwe do osiągnięcia dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu dedykowanym. Dzięki temu też przedsiębiorstwa farmaceutyczne, mogą tutaj jeszcze lepiej i skuteczniej promować swoje nowe produkty, poprzez przesłanie oferty bezpośrednio do najbardziej zainteresowanych nią lekarzy. Warto tutaj także dodać, iż bazy lekarzy oferowane w Mad Media, są na bieżąco aktualizowane, przez co kupując bazę danych lekarzy, zyskujecie Państwo jednoczesny dostęp do systematycznych i bezpłatnych aktualizacji zawartych w bazie informacji.

 

Kolportaż ulotek reklamowych

Trzeba tutaj także zagwarantować sobie możliwość dystrybuowania oraz kolportowania ulotek reklamowych, a dzięki bazom teleadresowym, jest to jak najbardziej możliwe. Po prostu przygotowane odpowiednio materiały reklamowe, będą następnie wysłane na adresy lekarzy wybranych z bazy lekarzy, co oczywiście przełoży się natychmiast na wiedzę o nowym produkcie, który z biegiem czasu z cała pewnością zacznie być systematycznie wykorzystywany, oczywiście pod warunkiem, że będzie spełniał odpowiednie wytyczne oraz normy.

bazy danychbazy danych teleadresowychbazy lekatrzy