X

Badania ankietowe

Badania ankietowe. Rodzaje pytań ankietowych

Istnieje wiele rodzajów pytań ankietowych, a każdy z nich ma swoje zalety i wady. Rodzaj informacji, których potrzebujesz, szczegółowość informacji, których potrzebujesz, oraz ilość czasu, jaką dysponują respondenci, będą miały wpływ na wybór typu ankiety. Ten przewodnik wprowadzi Cię w najczęściej zadawane pytania - badania ankietowe.

 

Pytania zamknięte

Najczęściej stosowane są cztery rodzaje pytań zamkniętych: skala ratingowa, wymuszony wybór, pytania dychotomiczne i demograficzne. Należy zauważyć, że upewniając się, że skale pytań są takie same dla wszystkich pytań, oceny mogą być bezpośrednio porównywane ze sobą (np. ocena 3 na 5 nie jest taka sama jak 3 na 12).

 

Pytania w skali oceniania

Respondenci oceniają problem na podstawie danego wymiaru. Dwa często stosowane rodzaje pytań w skali ratingowej to skale typu likerta i skale semantyczne różnicowe.

Używając skali ratingowej, możesz chcieć skorzystać z metody skali zrównoważonej. Skala zrównoważona daje respondentowi taką samą liczbę wyborów pozytywnych i negatywnych, przy czym każdy punkt ma taką samą wagę. Zrównoważona skala pozwala respondentom, którzy nie mają silnych uczuć związanych z pytaniem, wybrać odpowiedź neutralną, zamiast zmuszać ich do wyboru odpowiedzi, która nie odpowiada ich uczuciom.

 

Skale Likerta

Respondenci są pytani, czy zgadzają się lub nie zgadzają się z oświadczeniem. Każda opcja otrzymuje punktację, która może być wykorzystana do analizy wyników.

 

PRZYKŁAD:

"Używając skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza silną zgodność, a 5 oznacza silną niezgodę, jak bardzo zgadzasz się lub nie zgadzasz z następującymi stwierdzeniami"

 

1 Zdecydowanie zgodzić się
2 Zgadzam się
3 Ani nie zgadzają się
4 Nieporozumienie
5 Zdecydowanie nie zgadzać się

Podobało mi się moje doświadczenie pobytu w hotelu. Czułem, że personel były uprzejmy i pomocny.                                                               

 

Pozytywy:

Bardzo elastyczny - możesz mierzyć szerokie obszary lub patrzeć na konkretne aspekty swojej działalności.

Bardziej precyzyjne niż pytania "tak/nie" lub "prawdziwe/fałszywe.

Łatwe w kompilacji i zrozumieniu wyniki.

 

Negatywy:

Nie porusza kwestii "dlaczego".

Wymaga prac rozwojowych przed przeprowadzeniem badania w celu określenia najważniejszych aspektów do zmierzenia.

 

Semantyczne

W semantycznej skali różnicowej, każdy koniec skali oznaczony jest innymi lub przeciwstawnymi stwierdzeniami.

 

PRZYKŁAD:

"W skali od 1 do 7, gdzie 1 jest krótki, a 7 długi, jak opisałbyś czas oczekiwania na usługę?"

 

Silne strony:

Potrafi ocenić intuicyjną lub koncepcyjną odpowiedź na produkt lub usługę.

Łatwe do zestawiania wyników.

 

Słabe strony:

W zależności od liczby opcji, respondenci mogą mieć trudności z wyborem odpowiedzi.

Trudno jest ocenić znaczenie odpowiedzi - jeden klient może sklasyfikować 2 minuty oczekiwania jako "długie", inny może sklasyfikować ten sam czas oczekiwania jako "krótkie".

Nie zajmuje się kwestią "dlaczego".

 

Pytania wielokrotnego wyboru:

Pytania wielokrotnego wyboru wymagają od respondenta dokonania wyboru pomiędzy dwiema lub więcej opcjami odpowiedzi. Pytania mogą być tak proste jak "tak/nie" lub mogą dawać wiele odpowiedzi.

 

PRZYKŁAD:

Gdzie wolałbyś/chciałabyś wyjechać na wakacje?

   A. Zachodnia Kanada (BC, AB, SK)

   B. Centralna Kanada (MB, ON, QC)

   C. Kanada Wschodnia (NB, NS, NL, PEI)

   D. Północna Kanada (YT, NWT, NU)

 

Silne strony:

Łatwość odpowiedzi.

Umożliwia łatwe zestawianie i analizowanie wyników.

 

Słabe strony:

Nie może udzielić respondentowi odpowiedzi, jakiej chce (na przykład w powyższym pytaniu respondent może w ogóle nie chcieć wyjechać na wakacje do Kanady).

Nie zajmuje się kwestią "dlaczego".

 

Pytania dotyczące kolejności w rankingu.

Pytania dotyczące kolejności w rankingu wymagają od respondenta dokonania wyboru spośród szeregu alternatywnych rozwiązań.

Porównania w parach - respondenci muszą dokonać wyboru pomiędzy dwoma alternatywami.

 

PRZYKŁAD:

"Kiedy decydujesz, którą markę zamierzasz kupić, a która jest ważniejsza: cena czy jakość?"

 

Silne strony:

Potrafi ocenić kolejność obiektów w rankingu i określić stopień różnicy między obiektami.

Wymusza dyskryminację między alternatywami.

 

Słabe strony:

Ograniczona liczba opcji.

Nie zajmuje się kwestią "dlaczego".

Zbyt mała niezawodność w przypadku odpowiedzi średniego zakresu.

 

Wymuszony porządek pierwszeństwa - respondenci muszą wybrać jedną z kilku możliwości.

Wymuszony ranking preferencji wymaga sekwencyjnego rankingu od wysokiego do niskiego, aż do momentu, gdy wszystkie czynniki zostaną uszeregowane.

 

PRZYKŁAD:

"Spójrz na listę przedmiotów i uszereguj je od najbardziej użytecznych do najmniej użytecznych."

 

Silne strony:

Umożliwia identyfikację "najlepszych" i "najgorszych".

Wymusza dyskryminację między alternatywami.

 

Słabe strony:

Ograniczona liczba rozwiązań alternatywnych

Nie zajmuje się kwestią "dlaczego".

Może być męczące dla respondenta

 

Pytania dychotomiczne:

Respondenci muszą dokonać wyboru pomiędzy dwiema alternatywami.

 

PRZYKŁAD:

"Czy w ciągu ostatnich 30 dni widziałeś lub słyszałeś jakąś reklamę ______? Tak czy nie?"

Szybko

- Nie

badania ankietowebadania przez internet