X

Tag: kolportaż ulotek (2)

Dystrybucja ulotek

Dystrybucja ulotek reklamowych, to jedna z najnowszych usług w naszej ofercie tuż obok badań mystery shopping, aczkolwiek w niedługim czasie swojego istnienia zdążyła już przysporzyć nam stosunkowo spore grono zadowolonych klientów. Jest to jedna z tych usług, które mogą dość wyraźnie przyczynić się do wzrostu sprzedaży, szczególnie w przypadku nowych produktów oraz usług, dzięki czemu, stanowi ona bardzo ważny aspekt działań promocyjnych w takich sytuacjach. Oczywiście dystrybucja ulotek, aby była skuteczna, powinna być należycie zaplanowana i poprawnie przeprowadzona, bowiem w przeciwnym przypadku, niestety nie ma co liczyć na jakiekolwiek wymierne jej efekty, poza wydanymi na działania pieniędzmi.

 

Usługa dystrybucji ulotek

Polecając nam przeprowadzenie dystrybucji ulotek, oraz innych materiałów reklamowych, macie Państwo pewność, iż trafią one do odpowiednio wyselekcjonowanej grupy odbiorców, dzięki czemu, zapewnimy wysoki poziom skuteczności prowadzonych działań reklamowych. Warty podkreślenia jest tutaj także fakt, iż w przypadku dystrybucji ulotek reklamowych, wykorzystujemy profesjonalnie przygotowane bazy adresowe wielu potencjalnych klientów na Państwa produkty, przez co też dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu na zamówienie bez większego trudu możemy z naszych baz adresowych, wyselekcjonować odpowiednie osoby, które będą przejawiały tendencje do zainteresowania sprzedawanymi przez naszych klientów produktami czy tez usługami.

Jednym słowem, dystrybucja ulotek w Mad Media przebiega bardzo sprawnie, a co najważniejsze gwarantuje nam stosunkowo dobre efekty marketingowe, co przecież dla Państwa, jako naszych przyszłych klientów, jest kwestią o zdecydowanie największym znaczeniu.


Kolportaż ulotek

Trzecią z naszych najmłodszych usług, obok badań tajemniczy klient dystrybucji ulotek oraz innych materiałów reklamowych, jest ich kolportaż, który tym różni się od dystrybucji, iż nie mamy tutaj do czynienia z rozsyłką pocztową ulotek do potencjalnie zainteresowanych klientów, tylko zajmujemy się rozdawaniem ulotek, w odpowiednio dobranych do rodzaju promocji miejscach. Czasami będzie to centrum miasta, czasami centrum handlowe, a jeszcze kiedy indziej, tereny w pobliżu szkół i uczelni. Wszystko tutaj uzależnione jest od charakteru promocji, i tego, do jakiej grupy odbiorców jest ona adresowana.

 

Kolportaż ulotek i jego charakterystyka

Jedną z najważniejszych cech, jaką charakteryzuje się kolportaż ulotek reklamowych jest to, iż możemy tutaj dotrzeć do zupełnie innych osób, niż w przypadku dystrybucji, bowiem aby komukolwiek wysłać ulotki, musimy najpierw uzyskać jego zgodę, a wielu ludzi po prostu takiej zgody nie wyraża. Dlatego też, rozdawanie ulotek w centrach handlowych, czy też w centrum miasta, zapewnia nam możliwość dotarcia właśnie do tej grupy osób. Wobec powyższego, należy tutaj powiedzieć, iż zarówno kolportaż jak i dystrybucja ulotek, to usługi wzajemnie się uzupełniające, przez co tez, warto je wykorzystywać jednocześnie, aby osiągnąć jak najlepsze efekty marketingowe.

 

Zastosowanie baz danych

Także i w tym przypadku tworzymy bazy danych i później je wykorzystujemy, aczkolwiek mamy tutaj za cel tylko pozyskanie wiedzy, w których miejscach należy prowadzić kolportaż ulotek, aby trafić do jak największej ilości przedstawicieli naszej grupy docelowej odbiorców. Po prostu, osoby o podobnych upodobaniach, wieku, płci i statusie materialnym oraz społecznym, przebywają z reguły w takich samych miejscach, wobec czego, zapisujemy takie dane w naszych bazach danych, a następnie, możemy przed przystąpieniem do kolportażu ulotek, precyzyjnie określić, w których miejscach, najbardziej optymalnie będzie zająć się kolportażem, aby odnieść możliwie jak najlepsze jego efekty.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, zarówno w kwestii kolportażu ulotek, jak również w kwestii ich dystrybucji, bowiem obydwie te usługi mogą być całkiem niezłym motorem napędowym dla początkowej fazy wdrażania nowych produktów oraz usług.