X

Tag: statystyka medyczna (2)

Realizacja badań obserwacyjnych

Badania obserwacyjne są jedną z najważniejszych dziedzin, w której firmy medyczne i farmaceutyczne, a także instytucje naukowe, potrzebują pomocy profesjonalnych agencji badawczych. Badania kliniczne, realizowane głównie przez instytucje medyczne, są przeprowadzane zanim lek zostanie dopuszczony na rynek. Ich głównym zadaniem jest dostarczenie informacji o skutkach ubocznych, czy zdarzeniach niepożądanych. Badania obserwacyjne prowadzone są po tym, kiedy lek znalazł się już na rynku. Tutaj również zwraca się uwagę na zdarzenia niepożądane, w większym stopniu skupiając się na ewentualnych problemach, ale wiedząc już, że środek został zaakceptowany na danym rynku po miesiącach badań klinicznych.

 

Jak przygotowuje się badanie

Pierwszym elementem procesu badawczego w przypadku badań obserwacyjnych powinien być wybór najlepszej agencji badawczej. Są one wyspecjalizowane w obsłudze tego typu badań, dzięki czemu pracownicy firmy farmaceutycznej czy medycznej mogą rzeczywiście skupić się na środku, jaki chcą promować na rynku, a nie na szczegółach technicznych projektu badawczego. Jeśli chodzi o wybór, firm badawczych jest naprawdę dużo. Najlepsze można znaleźć jednak stosunkowo łatwo, sprawdzając listę ich klientów, a następnie dzwoniąc do części z nich. Nie ma nic pewniejszego niż potwierdzone przez duże koncerny farmaceutyczne i instytucje akademickie referencje. Sprawdza się również zespół, najlepiej w ten sposób, by spotkać się z analitykami i statystykami, którzy na to spotkanie powinni opracować wstępny zarys badania. Powinni to być specjaliści w zakresie baz danych, zaawansowanych analiz statystycznych, bioinformatycy, a nawet graficy i webmasterzy, ponieważ trudno wyobrazić sobie współczesne badanie bez responsywnego systemu badawczego online.

 

Co w związku z realizacją

Po dokonaniu decyzji o wyborze agencji badawczej, jej specjaliści skupiają się na skonstruowaniu odpowiedniego formularza eCRF, jego przetestowaniu, przeszkoleniu lekarzy-badaczy z jego obsługi, zapewnieniu helpdesku i pomocy IT 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a także dostosowaniu możliwości każdego z modułów systemu badawczego do potrzeb konkretnego projektu. Na tym etapie, jeszcze przez przystąpieniem do realizacji, należy też przygotować wybór proponowanych do zastosowania metod analizy statystycznej. To znacząco ułatwi realizację badań obserwacyjnych. Dodatkowo, jeśli wynajęto firmę posiadającą odpowiedni, nowoczesny i dopracowany system badawczy, można go lepiej przystosować do indywidualnych potrzeb badaczy, co wpływa na podniesienie jakości wyników badania. Nie wystarczy bowiem przyjazny interfejs, rozbudowane moduły, czy atrakcyjność graficzna. Badacz przede wszystkim powinien mieć pewność co do jakości wprowadzanych do systemu danych, dzięki dobremu systemowi przygotowanych już wstępnie do analiz statystycznych.


Badania dla rynku medycznego

Jednym z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki jest rynek medyczny i farmaceutyczny. Intensywny rozwój wymaga wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, które korzystne będą dla klientów oraz dla kontrahentów. Niezwykle ważne jest wsparcie informacyjne i badawcze, aby sprawnie móc na nim funkcjonować. Zmiany na rynku medycznym są najczęściej efektem wszelkich uwarunkowań prawnych, działalności konkurencji, zachowań konsumentów, jak również tendencji, wynikających z zakresu działania. Aby usprawnić swoje działania, warto przeprowadzić badania rynku medycznego. Dobrze, jeśli realizacją owych badań zajmuje się profesjonalna firma zewnętrzna, ponieważ zmniejsza się ryzyko popełnienia błędów, a wysoko wykwalifikowani pracownicy rzetelnie i obiektywnie spełnią powierzone zadanie. Wykonywane zlecenia dla branży medycznej obejmują różne badania marketingowe, obserwacyjne oraz epidemiologiczne. Warto podkreślić, że powierzenie przeprowadzenia badań rynku medycznego mogą robić nie tylko przedsiębiorstwa wprowadzające nowy produkt, ale również te, które pragną uzyskać nowe dane dotyczące znajomości i wizerunku marki swego produktu.

 

Zakres realizacji badań

Badania rynku farmaceutycznego i medycznego swoim zakresem obejmują badania marketingowe oraz segmenty leków wydawanych na receptę (Rx), jak i tych, które można nabyć bez zgody lekarza (OTC). Nie należy zapominać o sprzęcie medycznym, który również można poddać badaniom. W zakres badań branży medycznej wchodzą lekarze, farmaceuci, pacjenci, personel medyczny, apteki, przedstawiciele, czyli wszyscy ci, którzy związani są w bezpośredni sposób z rynkiem medycznym.  Bardzo ważne jest poznanie ich opinii, ponieważ dzięki niej firma może w należyty sposób zmodyfikować podejmowane dotąd działania. Niewątpliwie jest to korzyścią dla przedsiębiorstwa, które może znacznie umocnić swoją pozycję. Warto podkreślić, że rynek jako pojęcie jest bardzo dynamiczny, dlatego dobrze jeśli przeprowadza się badania rynku medycznego co pewien okres, w celu modyfikacji strategii firmy oraz jej podejmowanych działań.

 

Analiza badawcza

Jeśli firma zdecyduje się na przeprowadzenie badania, to pierwszym krokiem powinno być skonkretyzowanie obszaru badawczego, czyli co ma wejść w zakres badania rynku medycznego. Warto także zastanowić się jak mają zostać przeprowadzone badania, na jakiej grupie itd. Dokładne sprecyzowanie ułatwi przeprowadzenie całych badań. Jak już wspomniano, profesjonalny zespół badawczy z jednej strony zminimalizuje popełnienie błędów, a z drugiej zapewni miarodajne wyniki. Proces zbierania danych, by przełożył się na rzetelne wyniki, powinien przebiegać przy użyciu metod jakościowych lub ilościowych. Po przeprowadzeniu analizy materiału, firmie dostarczane są niezbędne wnioski do wprowadzania zmian i przekuwania ich w sukces.