X

Tag: opracowania statystyczne (2)

Gotowe opracowania statystyczne

Oferujemy także zestawy gotowych opracowań statystycznych z wielu różnych dziedzin biznesowych, gdzie możemy wykonywać badania, mając pewność iż zawsze znajdziemy odpowiednie ilości klientów zainteresowanych usługami w tym zakresie. Przede wszystkim są to badania dotyczące rynku farmaceutycznego, bowiem tego typu przedsiębiorstwa, stanowią zdecydowanie największą grupę naszych klientów. Musimy tutaj także pamiętać, iż w tym szczególnym przypadku mamy do czynienia z wyjątkowo wysokimi wymaganiami dotyczącymi opracowań statystycznych, co jest podyktowane koniecznością ostrej konkurencji pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami farmaceutycznymi.

 

Przeprowadzanie sondaży

Dlatego też, oferowane tutaj przez nas opracowania statystyczne, zapewniają przedsiębiorcom doskonały obraz sytuacji na rynku, a przede wszystkim dostarczają wszystkich niezbędnych informacji, aby mogli oni skutecznie prowadzić swoją działalność gospodarczą na rynku farmaceutycznym. Przeprowadzamy tutaj systematycznie wszystkie niezbędne badania oraz sondaże, których wyniki następnie służą nam do przygotowywania opracowań statystycznych, na podstawie których można śmiało i bez żadnych obaw podejmować nawet najważniejsze, strategiczne decyzje dotyczące rozwoju przedsiębiorstwa na rynku.

Warto więc skorzystać z naszej oferty w tym zakresie, bowiem poprzez usługi statystyki, oraz poprzez gotowe opracowania statystyczne, można zagwarantować sobie pełne bezpieczeństwo w procesie decyzyjnym w przedsiębiorstwach farmaceutycznych, aczkolwiek nie tylko, bowiem przygotowujemy na zlecenia także innego rodzaju opracowania statystyczne dotyczące wielu innych sektorów rynku. szczególnie w kwestii, gdzie istotną rolę odgrywają profesjonalne badania sondażowe, zapewniające nam bardzo dokładne wyniki opinii publicznej.


Statystyka medyczna

W Polsce coraz częściej przeprowadza się badania kliniczne, obserwacyjne, edukacyjne, epidemiologiczne i inne. Na rodzimym rynku funkcjonuje co najmniej kilkadziesiąt firm medycznych i farmaceutycznych różnej wielkości, od małych, aż po wielkie koncerny, zlecających takie badania. Oznacza to nie tylko mocną pozycję naszego kraju na rynku medycznym i farmaceutycznym, ale też badawczym. Oprócz bowiem przygotowania badania, jego wnikliwego opracowania, trzeba je zrealizować, a następnie opracować jego wyniki. Wszystkim tym mogą zająć się same firmy sektora medycznego lub farmaceutycznego, bądź też najlepsze firmy badawcze.

 

Obsługa badań

Badania przeprowadza się zarówno dla firm, jak i dla ośrodków naukowych (uniwersytety medyczne, Polska Akademia Nauk, kliniki, inne instytucje). Ich podstawowym cele jest uzyskanie wiarygodnych, sprawdzonych danych, które następnie mogą zostać przetworzone przy użyciu najnowszych metod i technik analitycznych. Przy czym okazuje się, że każda faza projektu badawczego jest istotna z perspektywy analiz statystycznych. Już zatem na samym wstępie, kiedy projektuje się proces badawczy, należy mieć na uwadze jego obsługę statystyczną i przygotować plan analizy statystycznej (SAP), zwrócić uwagę na wielkość próby, randomizację, hipotezy i cele badania, dobór zmiennych i skal pomiarowych itd. Dlatego warto zatrudnić doświadczonych analityków z firmy badawczej. Właściwie dobrany zespół gwarantuje bowiem znajomość metod i technik z dziedziny statystyki, biostatystyki, biotechnologii, a także matematyki stosowanej, czy bioinformatyki i eCRF, co jest niezbędne dla powodzenia projektu. Liczy się nie tylko doświadczenie, ale i różnorodność zespołu specjalistów. Muszą być oni biegli nie tylko w teorii, ale też praktyce, a więc mieć opanowaną obsługę oprogramowania bazodanowego i analitycznego. Dodatkowo, muszą oni charakteryzować się umiejętnością współpracy z klientami biznesowymi i klientami akademickimi, odnajdując się zarówno w jednym, jak i drugim środowisko, wysoce zróżnicowanym.

 

Proces analizy i opracowania statystyczne

Badanie ma dostarczyć jak największej ilości istotnych i wiarygodnych danych. Po uzyskaniu tych informacji, należy je przeanalizować, by zamawiający uzyskał pełen obraz sytuacji i mógł podjąć właściwe decyzje biznesowe, czy opublikować wyniki w renomowanym czasopiśmie. W tym celu stosuje się szeroki wachlarz metod i technik analitycznych i zaawansowane narzędzia statystyczne, od R, przez SPSS po języki programowania niezbędne w konkretnym projekcie. Przede wszystkim analizuje się strukturę danych, przeprowadza analizy (opisowe, porównawcze, korelacji i regresji, czynników ryzyka, przeżycia Kaplana-Meiera), testy istotności, przygotowuje modele statystyczne (m.in. regresji liniowej, przeżywalności) i prezentuje wyniki w wymaganej przez zamawiającego formie. Wszystkie te działania w ramach statystyki medycznej prowadzone są zaś zgodnie ze standardami Master Journal List, a więc czasopism listy filadelfijskiej.