X

Tag: branża medyczna (2)

Sukces w branży farmaceutycznej – jedno z narzędzi

Warto przeprowadzić badania marketingowe i badania rynku, aby odnieść sukces w branży farmaceutycznej. Omawiane badania dostarczają istotnych informacji odnośnie prowadzenia firmy, a także działań, wpływających na jej rozwój. Możliwe jest, aby badania marketingowe firmy przeprowadzali jej pracownicy, jednakże firma zewnętrzna, która otrzymuje zlecenie o  badaniu jest w stanie przeprowadzić owe badanie w sposób bardziej rzetelny i profesjonalny. Proces zbierania informacji nie jest trudny, dlatego może przeprowadzić go właściwie każdy pracownik firmy, lecz analiza zebranego materiału i dostarczenie konkretnych wniosków i rekomendacji wymaga wprawy i pewnych umiejętności.

 

Możliwości jakie dają badania rynku dla farmacji

Sporych możliwości dostarcza ilość metod i technik, które można wykorzystać podczas zbierania danych. Nauka dzieli je na ilościowe i jakościowe. Do metod ilościowych zaliczamy: tradycyjne ankiety papierowe (PAPI – paper nad Pencil Interview), badania telefoniczne (CATI – Computer Assisted Telephone Interview), badania wspomagane komputerowo (CAPI - Computer Assisted Paper Interview), ankiety internetowe (CAWI - Computer Assisted Web Interview). Wśród metod jakościowych wyróżniamy: indywidualne wywiady pogłębione (IDI - Individual In-Depth Interview), zogniskowane wywiady grupowe (FGI - Focus Group Interview), tajemniczy klient (Mystery Client/Shopping). W badaniach rynku farmacji, często wykorzystuje się metody ilościowe, ponieważ otrzymane dzięki nim wyniki łatwo przełożyć na całą populacje. Co ważne, owe wyniki są miarodajne. Metody jakościowe są wykorzystywane rzadziej, lecz mogą być podstawą do wygenerowania USP (Unique Selling Properties) oraz RTB (Reasons To Believe). Bardzo dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie zarówno metod jakościowych, jak i ilościowych.

 

Na pierwszym planie

Podczas przeprowadzania badań, na pierwszy plan wysuwa się główna strategia komunikacyjna firmy. Takie przekazy jak: opakowanie produktu, ulotka informacyjna, reklama w mediach, cena itp. kierowane są zarówno do klientów jak i kontrahentów. Jeśli firma wprowadziła już swój produkt na rynek, warto badać czy owa strategia była dobrze skonstruowana i czy spełnia swoje zadanie. Kontakty z klientami, np. w aptekach, również są ważne. Warto także zadbać o wizerunek marki, a mianowicie: jak jest postrzegany? Z czym się kojarzy? Czy zaspokaja potrzeby odbiorców? Nie należy przy tym pomijać zwyczajów konsumenckich czy skuteczności przedstawicieli medycznych.

Produkty medyczne dzieli się na te, które można nabyć bez recepty oraz te, które wymagają recepty lekarza specjalisty. Kwestia ta wiąże się ze sposobem, w jaki komunikuje się o nich konsumentów.

Ostatnim etapem projektu jakim są badania rynku dla branży farmaceutycznej jest otrzymanie wniosków i gotowych rozwiązań. Jeśli proces badawczy został przygotowany w odpowiedni sposób i samo przeprowadzenie badania także przebiegło według wcześniej ustalonego planu, to świadczy to o właściwym zrozumieniu znaczenia zagadnienia, jakim jest badanie marketingowe farmacja.


Badania dla rynku medycznego

Jednym z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki jest rynek medyczny i farmaceutyczny. Intensywny rozwój wymaga wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, które korzystne będą dla klientów oraz dla kontrahentów. Niezwykle ważne jest wsparcie informacyjne i badawcze, aby sprawnie móc na nim funkcjonować. Zmiany na rynku medycznym są najczęściej efektem wszelkich uwarunkowań prawnych, działalności konkurencji, zachowań konsumentów, jak również tendencji, wynikających z zakresu działania. Aby usprawnić swoje działania, warto przeprowadzić badania rynku medycznego. Dobrze, jeśli realizacją owych badań zajmuje się profesjonalna firma zewnętrzna, ponieważ zmniejsza się ryzyko popełnienia błędów, a wysoko wykwalifikowani pracownicy rzetelnie i obiektywnie spełnią powierzone zadanie. Wykonywane zlecenia dla branży medycznej obejmują różne badania marketingowe, obserwacyjne oraz epidemiologiczne. Warto podkreślić, że powierzenie przeprowadzenia badań rynku medycznego mogą robić nie tylko przedsiębiorstwa wprowadzające nowy produkt, ale również te, które pragną uzyskać nowe dane dotyczące znajomości i wizerunku marki swego produktu.

 

Zakres realizacji badań

Badania rynku farmaceutycznego i medycznego swoim zakresem obejmują badania marketingowe oraz segmenty leków wydawanych na receptę (Rx), jak i tych, które można nabyć bez zgody lekarza (OTC). Nie należy zapominać o sprzęcie medycznym, który również można poddać badaniom. W zakres badań branży medycznej wchodzą lekarze, farmaceuci, pacjenci, personel medyczny, apteki, przedstawiciele, czyli wszyscy ci, którzy związani są w bezpośredni sposób z rynkiem medycznym.  Bardzo ważne jest poznanie ich opinii, ponieważ dzięki niej firma może w należyty sposób zmodyfikować podejmowane dotąd działania. Niewątpliwie jest to korzyścią dla przedsiębiorstwa, które może znacznie umocnić swoją pozycję. Warto podkreślić, że rynek jako pojęcie jest bardzo dynamiczny, dlatego dobrze jeśli przeprowadza się badania rynku medycznego co pewien okres, w celu modyfikacji strategii firmy oraz jej podejmowanych działań.

 

Analiza badawcza

Jeśli firma zdecyduje się na przeprowadzenie badania, to pierwszym krokiem powinno być skonkretyzowanie obszaru badawczego, czyli co ma wejść w zakres badania rynku medycznego. Warto także zastanowić się jak mają zostać przeprowadzone badania, na jakiej grupie itd. Dokładne sprecyzowanie ułatwi przeprowadzenie całych badań. Jak już wspomniano, profesjonalny zespół badawczy z jednej strony zminimalizuje popełnienie błędów, a z drugiej zapewni miarodajne wyniki. Proces zbierania danych, by przełożył się na rzetelne wyniki, powinien przebiegać przy użyciu metod jakościowych lub ilościowych. Po przeprowadzeniu analizy materiału, firmie dostarczane są niezbędne wnioski do wprowadzania zmian i przekuwania ich w sukces.