X

Telemedycyna jako usprawnienie opieki zdrowotnej

 

Telemedycyna jest bardzo ważnym elementem koordynacji opieki zdrowotnej, przepływu pracy i innych długoterminowych rezultatów w systemie opieki zdrowotnej. Jest ona kluczowym elementem w branży medycznej, ponieważ jej celem jest wypełnienie luki pomiędzy świadczeniodawcami a pacjentami.

 

Potencjał telemedycyny

 

Dzięki tej nowej technologii, której reprezentantem jest m.in. serwis telemedyczny haloDoctor więcej pacjentów może korzystać z konsultacji medycznych i monitorowania stanu swojego zdrowia. Telemedycyna stale zwiększa swoją dynamikę, ponieważ przynosi korzyści nie tylko pacjentom, ale i praktykom.

 

Zalety telemedycyny

 

  1. Redukcja zbędnych przyjęć przy pomocy zdalnych konsultacji i monitoringu. Pozwala to pacjentom na bardziej efektywne samodzielne zarządzanie stanem zdrowia.
  2. Pacjenci mogą pozostać tam, gdzie są, zamiast dojeżdżać do placówki zdrowotnej, która nie jest w ich pobliżu.
  3. Świadczeniodawcy mogą rozszerzyć swój zasięg na pacjentów, którzy potrzebują porady medycznej i leczenia, a którzy w przeciwnym razie straciliby możliwość skorzystania z leczenia, gdyby nie możliwość konsultacji lekarskich online.
  4. Świadczeniodawcy i pacjenci mogą zaoszczędzić czas, nie musząc podróżować tam i z powrotem do placówki stacjonarnej.
  5. Pacjenci nie muszą długo oczekiwać na termin wizyty do specjalisty i w związku z tym mogą oczekiwać lepszych wyników, ponieważ mają szybszy dostęp do lekarzy, którzy mogą stosować wyższe standardy opieki, oceniając jednocześnie różne choroby i ich schorzenia.
  6. Specjaliści mogą określić, czy pacjent bezwzględnie musi zostać przeniesiony do innej placówki, gdzie może uzyskać większe wsparcie.
  7. Personel może łatwo uzyskać dostęp do dokumentacji od specjalistów dla pacjentów już przebywających w ośrodku i w ten sposób poprawić poziom udzielanej im opieki. Informacje o pacjencie są nadal łatwo dostępne, nawet jeśli pacjent jest w domu.
  8. Świadczeniodawcy mogą jeszcze lepiej zarabiać, będąc na dyżurach dla telekonsultantów.

Telemedycyna jest pomocna zarówno dla świadczeniodawców, jak i dla pacjentów. Dla pacjentów pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na dojazd do gabinetu, gdy można to łatwo zrobić za pomocą konsultacji wideo. Na przykład, ojciec niepełnosprawnego dziecka może skorzystać z tej technologii. Pacjenci mają możliwość łatwego omówienia wyników swoich badań i mogą przeprowadzać częstsze kontrole. Pacjenci są również w stanie uzyskać lepsze wyniki dzięki bardziej terminowemu dostępowi do specjalistów i mogą uzyskać odpowiednią opiekę przy najmniejszych niedogodnościach. Świadczeniodawcy są w stanie przyjąć większą liczbę pacjentów w ciągu jednego dnia.

 

Dla lekarzy wiejskich telemedycyna otwiera drzwi do wielu zasobów i zmniejsza izolację zawodową. Ułatwia konsultacje z innymi dostawcami/specjalistami w celu zwiększenia zakresu ich wiedzy. Nie jest to tylko wiedza zdobyta w wyniku pracy z szerszą grupą specjalistów, ale jest to szansa na ustawiczne kształcenie, którą technologia stwarza dla wiejskiego personelu medycznego.

porada lekarska onlinetelemedycynalekarz onlineeWizytawizyta onlinekonsultacja lekarska online