X

Gromadzenie i generowanie dokumentacji medycznej

W 2017 roku zmieni się forma gromadzenia i generowania dokumentacji medycznej. Obowiązująca dotychczas papierowa dokumentacja zostanie zastąpiona przez jej elektroniczny odpowiednik. Zmiana ta, jak poucza doświadczenie jednostek świadczących usługi medyczne, które już wdrożyły u siebie system, jakim jest elektroniczna dokumentacja medyczna, zajmuje około roku. W tym czasie następuje całkowite „przestawienie się” podmiotu medycznego ze stosowanej wcześniej formy papierowej na e-dokumentację. Żeby uniknąć ewentualnego zastoju w dostępie do usług medycznych w sierpniu 2017, związanego z obowiązkiem zmiany formy prowadzenia dokumentacji, warto rozważyć wcześniejsze stopniowe wprowadzanie elektronicznej dokumentacji medycznej.

Zmiana z papierowej dokumentacji na formę digitalną wiąże się z potrzebami w zakresie stosownego oprogramowania. Takie aplikacje coraz częściej pojawiają się w ofercie firm zajmujących się dostarczaniem software’u, zwłaszcza związanych z rynkiem medycznym.

 

Wspomniane systemy różnią się między sobą w zależności od dostawcy produktu, jakim jest oprogramowanie EDM, jednak każda z tych propozycji musi uwzględniać zagadnienia związane z:

 

Proponowane rozwiązanie - Medfile

Jak widać, najważniejszą kwestią pozostaje bezpieczeństwo gromadzonych danych. Wieloaspektowe podejście do tego zagadnienia prezentuje na przykład oprogramowanie Medfile, które znaleźć można w ofercie znanej ze współpracy z sektorem medycznym rybnickiej firmy Biostat.

To autorskie oprogramowanie do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej wspiera pracę rejestratorów medycznych, umożliwiając planowanie i umawianie wizyt oraz druk skierowań czy recept.  Dzięki wielodostępowi, wspiera jednocześnie pracę lekarzy, pielęgniarek i księgowych, wpływając pozytywnie na funkcjonowanie organizacyjno-administracyjnych aspektów jednostki.

Dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej lekarz może uzyskać przy pomocy dowolnego urządzenia ze zaktualizowaną przeglądarką i dostępem do Internetu, co może zminimalizować udział osób trzecich w przebiegu wizyty w gabinecie lekarskim. Dzięki pracy w chmurze oprogramowanie aktualizuje się automatycznie do najnowszej dostępnej wersji. Ciekawostkę może także stanowić możliwość załączenia pliku graficznego (zdjęcia) do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta.

Zabezpieczenia oferowane przez Medfile koncentrują się wokół jak najskuteczniejszych sposobów weryfikacji uprawnień osób korzystających z dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej. Zapisywane są wszelkie informacje o wprowadzanych zmianach i autorach wprowadzonych zmian. Oprócz tego, zabezpieczanie gromadzonych danych dokonywane jest przy pomocy funkcji automatycznego tworzenia kopii zapasowej zebranych danych na zewnętrznym serwerze, co zapobiega utracie danych w przypadku ewentualnej awarii sprzętu komputerowego.

Biostatdokumentacja medycznae-dokumentacjaEDMElektroniczna Dokumentacja Medycznaelektroniczy dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta