X

Cele realizacji badań świadomości marki samochodów osobowych

Badanie świadomości marki samochodów osobowych pozwala uzyskać szereg bardzo przydatnych informacji na temat grupy docelowej, które można wykorzystać m.in. do budowania wizerunku przedsiębiorstwa. To jednak niejedyne cele, dla których się je realizuje. Jakie są pozostałe?

Szczegółowe cele badań świadomości marki samochodów osobowych

Na podstawie badań świadomości marki samochodów osobowych można nie tylko sprawdzić, czy jest ona popularna wśród grupy docelowej oraz jaką opinią się cieszy. Cele przeprowadzenia analiz są zdecydowanie bardziej szczegółowe i pozyskuje się dzięki nim takie informacje jak:

Poznać potrzeby grupy docelowej

Za zakup samochodów osobowych na rynku pierwotnym w Polsce odpowiadają przede wszystkim przedsiębiorstwa. Zainteresowanie klientów indywidualnych jest mniejsze, dlatego też koncerny starają się stworzyć dla nich jak najbardziej atrakcyjną ofertę.

Aby jednak móc stworzyć taką ofertę, niezbędne jest dokładne poznanie potrzeb klientów docelowych, które będą różnić się w zależności od segmentu. Inne będą bowiem w przypadku aut rodzinnych, inne zaś sportowych. Takie informacje można pozyskać na podstawie różnego rodzaju badań, od rynkowych, przez marketingowe, aż po badania świadomości marki samochodów osobowych.

Te ostanie dają szerszy obraz tego, czy marka pojawia się w świadomości spontanicznej konsumentów, co jest istotne zwłaszcza, gdy konkurencja w danym segmencie rynku jest duża.

Korzyści z przeprowadzania badań świadomości marki samochodów osobowych

Korzyści dla firm samochodowych czy właścicieli salonów, którzy decydują się na przeprowadzenie badań świadomości, są naprawdę duże i obejmują takie aspekty jak:

Jak przeprowadza się badania świadomości marki samochodów osobowych?

Najczęściej stosowaną w tym przypadku metodą jest technika CAWI, którą wykorzystuje również Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®. Dysponuje ono platformą o nazwie Badanie-Opinii.pl, która pozwala na wybranie respondentów z ponad 150 tys. zarejestrowanych osób. Dzięki temu zleceniodawca ma pewność, że uzyskane informacje będą wiarygodne.

Atutem CAWI jest również to, że dane spływają po zaledwie kilkunastu godzinach, dzięki czemu firma może szybko podjąć działania związane z uzyskanymi rezultatami.

Jak widać cele realizacji badań świadomości marki samochodów osobowych są różne, jednak zawsze stanowią kompleksowe źródło informacji o samych klientach oraz konkurentach firmy. Również dlatego warto zdecydować się na ich realizację.