X

Badania klienta, marki i produktu podstawą rozeznania rynku

Badania rynku oprócz ogólnych aspektów, związanych z określeniem wielkości rynku, jego struktury, czy znalezienia nisz rynkowych, w ogromnej części poświęcone są newralgicznym z marketingowego punktu widzenia elementom, jakimi są: klient, marka, produkt. Bez tych trzech czynników, bez ich zbadania, bardzo trudno jest odnieść sukces na rynku. Dlatego firmy badawcze w swoich podstawowych ofertach proponują prowadzenie różnorodnych badań rynku.

 

Badania klienta

Zbudowanie interesującej i wartościowej oferty przedsiębiorstwa zależne jest od preferencji i satysfakcji klientów. Istotne jest zatem poznanie opinii klientów na temat oferowanych produktów. Analiza preferencji zakupowych i satysfakcji klientów to podstawa w przypadku próby wprowadzenia produktu lub usługi, które skutecznie zaspokoją potrzeby klientów. Satysfakcja klienta jest także jednym z wyznaczników pozytywnego postrzegania firmy, ponadto zwiększa szansę na ponowny zakup produktu lub skorzystanie z usługi. Celem badania preferencji zakupowych jest uchwycenie zwyczajów i nawyków konsumenckich. W celu dostarczenia informacji na temat zachowań konsumentów przeprowadza się również badanie grup docelowych. Jest to precyzyjne badanie, dzięki któremu możliwe jest uchwycenie zaleceń strategicznej grupy odbiorców. W tym celu niezbędne jest ustalenie szczegółowego wizerunku i profilu odbiorcy produktu lub usługi. W efekcie przedsiębiorcy mogą poznać, jaka forma produktu jest najbardziej preferowana przez docelowych klientów.

 

Badania marki

Celem badań marki może być zbadanie świadomości marki u klientów (spontaniczna i wspomagana), zbadanie pozycji marki (w porównaniu z markami konkurencyjnymi), zbadanie wpływu kampanii reklamowej na świadomość marki, monitorowanie trendów związanych ze świadomością marki. Firma z silnym, pozytywnym wizerunkiem marki generuje zaufanie konsumentów. Można ująć zaufanie do marki w kategorii ryzyka konsumenta. Im mniejsze spodziewane i odczuwalne ryzyko, tym większym zaufaniem konsument może obdarować markę. Należy mieć na uwadze, że konsument jest nie tylko odbiorcą, ale i interpretatorem przekazu marki, dlatego marki powinny być konstruowane dla klienta.

 

Badania produktu

Ostatnią, nie mniej ważną od poprzednich, częścią badań rynku są badania produktów bądź usług. To produkty i usługi wiążą klienta z przedsiębiorstwem. Priorytetem jest zatem odpowiednie sformułowanie potrzeb klientów odnośnie nowo powstającego lub modyfikowanego produktu (usługi). Identyfikacji oczekiwań konsumentów służą badania produktu. W oparciu o ich wyniki możliwe jest utworzenie produktu doskonale dopasowanego do potrzeb klientów.

Na koniec warto podkreślić, że istotny z perspektywy sukcesu przedsiębiorstwa jest wybór firmy, która przeprowadzi niezbędne badania rynku. Dlatego radzimy dokładnie wczytywać się w oferty.

badania rynku medycznegibadania rynkowebiznesdecyzje biznesowefirmamarketingrynek