X

Tag: pharmaceuitical market reaserch (1)

Skuteczność badań rynku

Zwracając uwagę na podnoszenie jakości usług świadczony w obrębie danego segmentu rynku np. farmacji powinno się w regularny sposób przeprowadzać badania rynku farmaceutycznego. Pozwoli to nie tylko na dostosowanie swojej oferty do wymogów klientów, ale także zwróci uwagę na najsłabsze i najmocniejsze strony oferowanego produktu.

 

Badanie, które może powiedzieć wiele

Badania te, a także analizy przygotowywane są z wykorzystaniem odpowiednich metod statystycznych. W skład przeprowadzanego procesu wchodzi między innymi:

 • zbieranie danych;
 • analiza danych;
 • określanie przewidywań udziału w rynku;
 • pozycjonowanie produktu;
 • zagadnienia dot. segmentacji rynku.

Czynności te można także wykonywać, jeśli chodzi o kwestie związane z badaniami rynku farmaceutycznego. Jak widać taki proces badawczy ujmuje zagadnienie całościowo.

 

Warto poznawać opinię wielu innych

Co więcej badanie takie umożliwiają zarówno zapoznanie się z opiniami, poziomem satysfakcji oraz znajomością marki zarówno pacjentów, jak i lekarzy i farmaceutów. Do grupy docelowej badania można zaliczyć także apteki. W podejmowanych badaniach można zbadać skuteczność regionów czy przedstawicieli.

 

Dba się o to, co nowe i o to, co jest

Do badań przeprowadzanych na rynku farmaceutycznym można zaliczyć:

 • badania opinii/zwyczajów pacjentów;
 • badania satysfakcji np. ze współpracy z przedstawicielami medycznymi;
 • badania typu tajemniczy klient w aptekach;
 • badania cen i refundacji leków;
 • skuteczność nazw/opakować/konceptów reklamowych.

Badania takie mogą odnosić się zarówno do produktów, które już są na rynku, jak i do tych, które dopiero zamierza się wprowadzić na rynek. A samą istotą przeprowadzenia takich badań jest ułatwienie wejścia na rynek z nowym produktem bądź też utrzymania lub polepszenia aktualnej sytuacji.

 

Tematy, o których warto pamiętać

Dzięki przeprowadzonym badaniom można rozpoznać własną pozycję na tle konkurencji, ale także badania rynku farmaceutycznego pozwalają na przykład:

 • rozpoznać niezaspokojone potrzeby i oczekiwania odbiorców;
 • wytyczyć docelowe segmenty;
 • zwiększyć sprzedaż produktu.

 

Najważniejsze jest to, co mówimy do klienta

Biorąc pod uwagę pozytywny wydźwięk przeprowadzania wspomnianego typu badań należy zastanowić się nad jego wpływem na osiągany sukces. Jak można zauważyć podejmowane działania w kwestii badań rynku farmaceutycznego pozwalają na dotarcie do szerokiego grona odbiorców i na odpowiadanie ich wymaganiom, które zostały ujawnione w procesie badawczym.