X

Tag: ewaluacje 6.1.3 (1)

Badania z zakresu ewaluacji

Jedną ze zdecydowanie najczęściej zamawianych usług w naszej agencji jest prowadzenie wszelkiego rodzaju badań ewaluacyjnych, przede wszystkim w zakresie wdrażania innowacji technologicznych w przedsiębiorstwach przy współudziale środków finansowych pochodzących z Funduszu Strukturalnego UE. Oczywiście tutaj zdecydowanie największą popularnością cieszy się ewaluacje 6.1.3, czyli badanie ewaluacyjne prowadzone w ramach projektu POKL, który realizowany jest już od kilku systematycznie lat w naszym kraju.

 

Badania rynku pracy

Jest to proces mający na celu wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, oraz niwelowania skutków przekształceń społeczno ekonomicznych, które przede wszystkim przejawiają się po postacią wzrostu bezrobocia. W ramach tego projektu, przeprowadzane są odpowiednie badania rynku pracy, dzięki którym możliwe jest precyzyjne określenie, które sektory stanowią najlepsze podłoże do tworzenia nowych miejsce pracy, oraz które wykazują zbyt mała ilość usługodawców, przez co warto będzie tutaj wkraczać z jednoosobową działalnością gospodarczą.

 

Badania ewaluacyjne

Środki unijne są tutaj wykorzystywane przede wszystkim przez Urzędy Pracy, wobec czego, to właśnie na ich zlecenie przeprowadzamy wszelkiego rodzaju badania ewaluacyjne, co do których prowadzenia są one zobowiązane, odpowiednimi ustawami parlamentu europejskiego. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby osiągnąć maksymalny poziom efektywności działania 6.1.3 POKL, a jest to możliwe właśnie poprzez badania ewaluacyjne, w których toku zbierane są wszystkie informacje o przebiegu działania, a co za tym idzie, można nawet jeszcze w trakcie prowadzenia prac przeanalizować częściowe dane i poprzez odpowiednią symulację, ustalić, czy wszystkie założenia będą tutaj w stu procentach zrealizowane.

Serdecznie zapraszamy wszystkie powiatowe urzędy pracy do współpracy w zakresie prowadzenia badań ewaluacyjnych projektu POKL 6.1.3, jak również przedsiębiorców, którzy badaniom ewaluacyjnymi mogą poddawać całokształt wszystkich procesów zachodzących w swoich przedsiębiorstwach, celem ich optymalizacji.