X

Tag: ewaluacja (1)

Ewaluacje POKL

Kolejną z usług zamawianych przez administracje publiczną są ewaluacje POKL, czyli badania ewaluacyjne w zakresie wykorzystania środków unijnych w ramach działania 6.1.3. Jest to jedno z ważniejszych obecnie działań w naszym kraju, w ramach którego pozyskujemy stosunkowo sporo środków finansowych, na prowadzenie interwencji na rynku pracy. W ramach działania 6.1.6 POKL, przeprowadzane są profesjonalne szkolenia dla osób bezrobotnych, oraz zagrożonych utratą pracy, jak również rozdysponowywane są środki z przeznaczeniem na wsparcie dla początkujących przedsiębiorców, w formie bezzwrotnych dotacji do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Ewaluacje 6.1.3 POKL

Obowiązkiem jednostek wykorzystujących dane środki, jest oczywiście prowadzenie ewaluacji w czasie trwania projektu, aby możliwe było końcowe wydanie oceny, czy wszystkie działania były przeprowadzone zgodnie z założeniami oraz czy osiągnięto w ostatecznym rozrachunku zakładane efekty wsparcia unijnego. Dlatego też, niezbędne tutaj są ewaluacje 6.1.3, których przeprowadzaniem zajmujemy się od początków wdrażania programu POKL w Polsce, wobec czego posiadamy w tym zakresie odpowiednie doświadczenie.

 

Dodatkowe badania rynku pracy

W ramach tego rodzaju badań, prowadzimy także badania rynku pracy, które mają na celu określenie kierunków inwestycji oraz szkoleń, aby obecni bezrobotni, byli na rynku pracy bardziej konkurencyjni. Z naszej oferty korzystają przede wszystkim powiatowe Urzędy Pracy, które stanowią największą grupę odbiorców środków w ramach działania 6.1.3 POKL. Ze swojej strony zapewniamy pełen profesjonalizm w działaniu, jak również gwarantujemy prawidłową obsługę procesu ewaluacji, dzięki czemu, wszystkie niezbędne dokumenty zawsze będą przygotowane tak, jak należy.