X

Tag: bdania rynku pracy (2)

Badania z zakresu ewaluacji

Jedną ze zdecydowanie najczęściej zamawianych usług w naszej agencji jest prowadzenie wszelkiego rodzaju badań ewaluacyjnych, przede wszystkim w zakresie wdrażania innowacji technologicznych w przedsiębiorstwach przy współudziale środków finansowych pochodzących z Funduszu Strukturalnego UE. Oczywiście tutaj zdecydowanie największą popularnością cieszy się ewaluacje 6.1.3, czyli badanie ewaluacyjne prowadzone w ramach projektu POKL, który realizowany jest już od kilku systematycznie lat w naszym kraju.

 

Badania rynku pracy

Jest to proces mający na celu wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, oraz niwelowania skutków przekształceń społeczno ekonomicznych, które przede wszystkim przejawiają się po postacią wzrostu bezrobocia. W ramach tego projektu, przeprowadzane są odpowiednie badania rynku pracy, dzięki którym możliwe jest precyzyjne określenie, które sektory stanowią najlepsze podłoże do tworzenia nowych miejsce pracy, oraz które wykazują zbyt mała ilość usługodawców, przez co warto będzie tutaj wkraczać z jednoosobową działalnością gospodarczą.

 

Badania ewaluacyjne

Środki unijne są tutaj wykorzystywane przede wszystkim przez Urzędy Pracy, wobec czego, to właśnie na ich zlecenie przeprowadzamy wszelkiego rodzaju badania ewaluacyjne, co do których prowadzenia są one zobowiązane, odpowiednimi ustawami parlamentu europejskiego. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby osiągnąć maksymalny poziom efektywności działania 6.1.3 POKL, a jest to możliwe właśnie poprzez badania ewaluacyjne, w których toku zbierane są wszystkie informacje o przebiegu działania, a co za tym idzie, można nawet jeszcze w trakcie prowadzenia prac przeanalizować częściowe dane i poprzez odpowiednią symulację, ustalić, czy wszystkie założenia będą tutaj w stu procentach zrealizowane.

Serdecznie zapraszamy wszystkie powiatowe urzędy pracy do współpracy w zakresie prowadzenia badań ewaluacyjnych projektu POKL 6.1.3, jak również przedsiębiorców, którzy badaniom ewaluacyjnymi mogą poddawać całokształt wszystkich procesów zachodzących w swoich przedsiębiorstwach, celem ich optymalizacji.


Badania rynku a statystyka

W kolejnym wpisie w ramach bazy wiedzy, postaramy się zająć pojęciem badań rynku oraz zastosowaniem nauk statystycznych w tym złożonych procesie. Okazuje się bowiem, iż statystyka, a w szczególności badania statystyczne, znajdują w badaniach rynku bardzo szerokie zastosowanie, wobec czego, warto wiedzieć, w jaki sposób poprawnie wykorzystywać wiedzę statystyczną, w celu usprawniania działania przedsiębiorstwa. Przede wszystkim jednak, należy tutaj pamiętać, iż statystyka zawiera w sobie zawsze sporą dawkę losowości, przez co badania statystyczne, nigdy nie mogą być w stu procentach zgodne z prawdziwym obrazem rzeczywistości, aczkolwiek przy zastosowaniu odpowiednio dobrych metod badawczych oraz analitycznych, będzie to obraz dość dobrze zbliżony do faktycznego.

 

Badania statystyczne w ramach market research

Na chwilę obecną, wszelkiego rodzaju badania statystyczne, są coraz częściej wdrażane w badania rynku, dzięki czemu, wiele aspektów związanych z zachowaniem się rynku, szczególnie tych które można określić jako zjawiska masowe, możemy w dość dużym stopniu zbadać i poprawnie określić rodzaj zachowania w stosunku do danych okoliczności. Przede wszystkim, możemy zbadać tutaj reakcje rynku na poszczególne działania przedsiębiorcy, bazując tylko i wyłącznie na badaniach statystycznych, prowadzonych na odpowiednio wyselekcjonowanej bazie klientów, korzystających z usług lub produktów w danym obszarze rynku. Możemy więc powiedzieć, iż profesjonalne badania rynku do swojej poprawności wymagają wręcz prowadzenia stałych badań statystycznych, dzięki czemu możliwe stanie się poprawne określenie wszystkich zależności, a wobec tego także skuteczne podejmowanie odpowiednich kroków w celu zyskiwania przewagi nad konkurencją.

Jednym słowem trzeba w tym miejscu bezsprzecznie stwierdzić, iż zarówno badania rynku, jak i badania statystyczne, odgrywają obecnie bardzo ważną rolę w procesie zarządzania przedsiębiorstwami, wobec czego, musimy stale pamiętać o konieczności ich przeprowadzania.