X

Tag: badanie opinii (1)

Badania marketingowe - przemyślane pytania, wartościowe odpowiedzi

Badanie marketingowe a dobre pytanie

Zadawanie odpowiednich pytań klientom – klientom odpowiednim, pytań celnych, czasem nie wprost, dążących do uzyskania odpowiedzi, na podstawie których można wyciągnąć wnioski dotyczące optymalizacji działań firmy nie jest rzeczą łatwą. Wiedza dotycząca zagadnień marketingowych oraz branży w której działamy to jedno, umiejętności w zakresie prowadzenia badań i rozmów z klientami - to drugie. Jedną z najważniejszych rzeczy są jednak narzędzia, którymi operuje badacz prowadzący wywiady z klientami.

 

Ekspercka wiedza

Wiedza w zakresie prowadzenia badań marketingowych wymaga odpowiedniego przygotowania i zdobycia doświadczenia związanego z projektowaniem badań marketingowych. 15 lat funkcjonowania na rynku Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®, dało efekty w postaci kreatywnych rozwiązań badawczych. Badania marketingowe opierające się na dwustopniowej analizie jakościowych badań o pogłębionym charakterze – wywiady IDI oraz FGI prowadzą do wyciągnięcia rzetelnych wniosków w zakresie:

 • świadomości marki pośród konsumentów,
 • wiedzy o procesie segmentacji rynku,
 • koncepcji nowych opakowań i wdrażania nowych produktów,
 • wykrywania ukrytych potrzeb i preferencji konsumenckich,
 • reakcji konsumentów/klientów na akcje promocyjne i reklamowe,
 • weryfikacji obecności marki w mediach.
   

Realizując badania marketingowe, wartym podkreślenia jest iż niezwykle istotnym czynnikiem jest dobór próby. Eksperci ds. badań marketingowych biorą pod uwagę wskaźniki, takie jak:

 • wiek, płeć, czy też wykształcenie, miejsce zamieszkania,
 • predyspozycje i wybory zakupowe,
 • cechy respondentów w zakresie psychologiczno-społecznym,
 • aktualną sytuację zdrowotną,
 • preferowany styl życia.
   

Badania marketingowe prowadzone przez specjalistów BioStat® to pełen zakres działań eksploracyjnych. Specjaliści opracowują narzędzia badawcze oraz scenariusze badań, realizują wywiady na dwóch etapach oraz analizują zebrany materiał badawczy. Będąc właścicielem firmy, bądź osobą odpowiedzialną za marketing przedsiębiorstwa nie musisz martwić się o wykonanie któregokolwiek w ramach działań firmowych.

 

Różne warianty badawcze

Wybór wariantu badań zależy do Ciebie. Możesz wytypować, po wcześniejszych konsultacjach, najbardziej odpowiedni model realizacji badań marketingowych, dzięki któremu uzyskasz wyniki potrzebne do zrekonstruowania działań w firmie i lepszego poznania swoich konsumentów (ich potrzeb oraz świadomości).

 

Skontaktuj się ze specjalistami BioStat® poznaj warianty badań, które można zrealizować na potrzeby Twojej firmy. Sięgnij po więcej w swojej branży!