X

Tag: badania rynku pracy (2)

Ewaluacje POKL

Kolejną z usług zamawianych przez administracje publiczną są ewaluacje POKL, czyli badania ewaluacyjne w zakresie wykorzystania środków unijnych w ramach działania 6.1.3. Jest to jedno z ważniejszych obecnie działań w naszym kraju, w ramach którego pozyskujemy stosunkowo sporo środków finansowych, na prowadzenie interwencji na rynku pracy. W ramach działania 6.1.6 POKL, przeprowadzane są profesjonalne szkolenia dla osób bezrobotnych, oraz zagrożonych utratą pracy, jak również rozdysponowywane są środki z przeznaczeniem na wsparcie dla początkujących przedsiębiorców, w formie bezzwrotnych dotacji do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Ewaluacje 6.1.3 POKL

Obowiązkiem jednostek wykorzystujących dane środki, jest oczywiście prowadzenie ewaluacji w czasie trwania projektu, aby możliwe było końcowe wydanie oceny, czy wszystkie działania były przeprowadzone zgodnie z założeniami oraz czy osiągnięto w ostatecznym rozrachunku zakładane efekty wsparcia unijnego. Dlatego też, niezbędne tutaj są ewaluacje 6.1.3, których przeprowadzaniem zajmujemy się od początków wdrażania programu POKL w Polsce, wobec czego posiadamy w tym zakresie odpowiednie doświadczenie.

 

Dodatkowe badania rynku pracy

W ramach tego rodzaju badań, prowadzimy także badania rynku pracy, które mają na celu określenie kierunków inwestycji oraz szkoleń, aby obecni bezrobotni, byli na rynku pracy bardziej konkurencyjni. Z naszej oferty korzystają przede wszystkim powiatowe Urzędy Pracy, które stanowią największą grupę odbiorców środków w ramach działania 6.1.3 POKL. Ze swojej strony zapewniamy pełen profesjonalizm w działaniu, jak również gwarantujemy prawidłową obsługę procesu ewaluacji, dzięki czemu, wszystkie niezbędne dokumenty zawsze będą przygotowane tak, jak należy.


Badania rynku a statystyka

W kolejnym wpisie w ramach bazy wiedzy, postaramy się zająć pojęciem badań rynku oraz zastosowaniem nauk statystycznych w tym złożonych procesie. Okazuje się bowiem, iż statystyka, a w szczególności badania statystyczne, znajdują w badaniach rynku bardzo szerokie zastosowanie, wobec czego, warto wiedzieć, w jaki sposób poprawnie wykorzystywać wiedzę statystyczną, w celu usprawniania działania przedsiębiorstwa. Przede wszystkim jednak, należy tutaj pamiętać, iż statystyka zawiera w sobie zawsze sporą dawkę losowości, przez co badania statystyczne, nigdy nie mogą być w stu procentach zgodne z prawdziwym obrazem rzeczywistości, aczkolwiek przy zastosowaniu odpowiednio dobrych metod badawczych oraz analitycznych, będzie to obraz dość dobrze zbliżony do faktycznego.

 

Badania statystyczne w ramach market research

Na chwilę obecną, wszelkiego rodzaju badania statystyczne, są coraz częściej wdrażane w badania rynku, dzięki czemu, wiele aspektów związanych z zachowaniem się rynku, szczególnie tych które można określić jako zjawiska masowe, możemy w dość dużym stopniu zbadać i poprawnie określić rodzaj zachowania w stosunku do danych okoliczności. Przede wszystkim, możemy zbadać tutaj reakcje rynku na poszczególne działania przedsiębiorcy, bazując tylko i wyłącznie na badaniach statystycznych, prowadzonych na odpowiednio wyselekcjonowanej bazie klientów, korzystających z usług lub produktów w danym obszarze rynku. Możemy więc powiedzieć, iż profesjonalne badania rynku do swojej poprawności wymagają wręcz prowadzenia stałych badań statystycznych, dzięki czemu możliwe stanie się poprawne określenie wszystkich zależności, a wobec tego także skuteczne podejmowanie odpowiednich kroków w celu zyskiwania przewagi nad konkurencją.

Jednym słowem trzeba w tym miejscu bezsprzecznie stwierdzić, iż zarówno badania rynku, jak i badania statystyczne, odgrywają obecnie bardzo ważną rolę w procesie zarządzania przedsiębiorstwami, wobec czego, musimy stale pamiętać o konieczności ich przeprowadzania.