X

Tag: badania opinii pracowników (2)

Badania opinii i satysfakcji pracowników

Bardzo ważną usługa dla biznesu, świadczoną przez agencję Mad Media są wszelkiego rodzaju badania opinii pracowników oraz ich satysfakcji. Jest to jeden z tych rodzajów badań, które zapewniają nam wyjątkowo dobre możliwości rozwojowe dla przedsiębiorstw, poprzez wsłuchanie się w głos pracownika, który przecież w wielu kwestiach organizacyjnych, będzie miał o wiele więcej do powiedzenia, niż pracownicy biurowi, którzy faktycznej pracy fizycznej na oczy nie wiedzieli, przez co też, nie powinni się zajmować jej organizacją.

 

Jak zbadać opinię pracowników?

Dlatego też, na zlecenie wielu poważnych przedsiębiorstw w całym kraju, przeprowadzamy badania satysfakcji pracowników w wyniku których przedsiębiorca dowiaduje się, jak pracownicy są nastawieni do pracy w firmie. Bardzo często bowiem okazuje się, iż przez wzgląd na zbyt niskie wynagrodzenia, bądź kiepskiej jakości warunki socjalne w przedsiębiorstwie, pracownik, kiedy tylko zdobędzie odpowiednie doświadczenie zawodowe, odejdzie do konkurencji. Taka polityka w profesjonalnych firmach, jest niedopuszczalna, bowiem władowane w wyszkolenie pracownika pieniądze maja się zwracać, przez co też badania satysfakcji pracowników jest tutaj wręcz elementem kluczowym, w celu sprawdzenia, ilu z nich znajduje się z grupie zagrożonej odejściem z firmy. Dzięki tej wiedzy, przedsiębiorca będzie miał możliwość przeprowadzenia odpowiednich działań, mających na celu poprawę satysfakcji pracowników z wykonywanej oraz z warunków zarówno socjalnych jak i finansowych.

 

Usługa badania marketingowego

Świadczymy także wszelkiego rodzaju badania marketingowe, które stanowią nieco odmienną grupę w działalności badawczej, aczkolwiek także przeznaczone są dla przedsiębiorców przede wszystkim. Chodzi tutaj o badania rynku i wszystkich jego aspektów, w celu osiągnięcia możliwie jak najlepszego stanu technologicznego w przedsiębiorstwie, oraz określenia kierunków rozwoju, mających na celu wyprzedzenie konkurencji.


Badania rynku a badania opinii

W ramach wyjaśniania niektórych pojęć, chcielibyśmy tutaj podkreślić, jak wielką rolę odgrywają wszelkiego rodzaju badania, w kształtowaniu polityki przedsiębiorstw, toteż zabierzemy się za porównanie badania rynku oraz badania opinii, co może wielu przedsiębiorcom nieco wyjaśnić na przyszłość. Przede wszystkim jednak, podkreślić trzeba, iż ilekroć będziemy mówić o badaniach rynku, będziemy mieli na myśli ścisły jeden jego sektor, jedną branżę, w której dany przedsiębiorca się specjalizuje, nie zaś całego rynku jako takiego.

 

Różnice między badaniami rynku a badaniami opinii.

Jedną z najważniejszych różnic, jaką różnic jaką różnią się badania rynku, od badania opinii, jest to, iż badanie opinii, może wchodzić w skład badania rynku, natomiast badanie rynku, w skład badania opinii nie będzie wchodziło. Jest to stosunkowo łatwe do zrozumienia, bowiem przeprowadzając badania rynku, konieczne trzeba będzie sprawdzić jak do danych produktów w danym sektorze ustosunkowani są klienci, a tego typu pracę najlepiej przeprowadzić jako badanie opinii klientów, co pozwoli nam udzielić odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób klient podejmuje decyzję o zakupie takiego a nie innego produktu. W związku z takimi informacjami, możliwe będzie perfekcyjne dopasowanie produkcji do potrzeb klientów, co jest przecież kwestią zdecydowanie najważniejszą jeśli chcemy mówić o osiągania sukcesu na rynku.

 

Badania opinii pracowników

W ramach badania rynku, można także przeprowadzać wszelkiego rodzaju badania opinii pracowników, które mogą się dość wyraźnie przyczynić do zgłębiania wiedzy na temat firm konkurencyjnych, oczywiście pod warunkiem, że uda nam się pozyskać od ich pracowników odpowiednie informacje w taki sposób aby nie narażać ich na konsekwencje złamania tajemnicy zawodowej.

Jednym słowem, mamy tutaj do czynienia z dwoma wyraźnymi kierunkami w działalności badawczej, z czego każdy z nich ma swoje konkretne przeznaczenie, a co za tym idzie, każdy z nich, jest dla przedsiębiorcy tak samo istotny.