X

Tag: badania ewaluacyjne (2)

Badania z zakresu ewaluacji

Jedną ze zdecydowanie najczęściej zamawianych usług w naszej agencji jest prowadzenie wszelkiego rodzaju badań ewaluacyjnych, przede wszystkim w zakresie wdrażania innowacji technologicznych w przedsiębiorstwach przy współudziale środków finansowych pochodzących z Funduszu Strukturalnego UE. Oczywiście tutaj zdecydowanie największą popularnością cieszy się ewaluacje 6.1.3, czyli badanie ewaluacyjne prowadzone w ramach projektu POKL, który realizowany jest już od kilku systematycznie lat w naszym kraju.

 

Badania rynku pracy

Jest to proces mający na celu wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, oraz niwelowania skutków przekształceń społeczno ekonomicznych, które przede wszystkim przejawiają się po postacią wzrostu bezrobocia. W ramach tego projektu, przeprowadzane są odpowiednie badania rynku pracy, dzięki którym możliwe jest precyzyjne określenie, które sektory stanowią najlepsze podłoże do tworzenia nowych miejsce pracy, oraz które wykazują zbyt mała ilość usługodawców, przez co warto będzie tutaj wkraczać z jednoosobową działalnością gospodarczą.

 

Badania ewaluacyjne

Środki unijne są tutaj wykorzystywane przede wszystkim przez Urzędy Pracy, wobec czego, to właśnie na ich zlecenie przeprowadzamy wszelkiego rodzaju badania ewaluacyjne, co do których prowadzenia są one zobowiązane, odpowiednimi ustawami parlamentu europejskiego. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby osiągnąć maksymalny poziom efektywności działania 6.1.3 POKL, a jest to możliwe właśnie poprzez badania ewaluacyjne, w których toku zbierane są wszystkie informacje o przebiegu działania, a co za tym idzie, można nawet jeszcze w trakcie prowadzenia prac przeanalizować częściowe dane i poprzez odpowiednią symulację, ustalić, czy wszystkie założenia będą tutaj w stu procentach zrealizowane.

Serdecznie zapraszamy wszystkie powiatowe urzędy pracy do współpracy w zakresie prowadzenia badań ewaluacyjnych projektu POKL 6.1.3, jak również przedsiębiorców, którzy badaniom ewaluacyjnymi mogą poddawać całokształt wszystkich procesów zachodzących w swoich przedsiębiorstwach, celem ich optymalizacji.


Ewaluacje POKL

Kolejną z usług zamawianych przez administracje publiczną są ewaluacje POKL, czyli badania ewaluacyjne w zakresie wykorzystania środków unijnych w ramach działania 6.1.3. Jest to jedno z ważniejszych obecnie działań w naszym kraju, w ramach którego pozyskujemy stosunkowo sporo środków finansowych, na prowadzenie interwencji na rynku pracy. W ramach działania 6.1.6 POKL, przeprowadzane są profesjonalne szkolenia dla osób bezrobotnych, oraz zagrożonych utratą pracy, jak również rozdysponowywane są środki z przeznaczeniem na wsparcie dla początkujących przedsiębiorców, w formie bezzwrotnych dotacji do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Ewaluacje 6.1.3 POKL

Obowiązkiem jednostek wykorzystujących dane środki, jest oczywiście prowadzenie ewaluacji w czasie trwania projektu, aby możliwe było końcowe wydanie oceny, czy wszystkie działania były przeprowadzone zgodnie z założeniami oraz czy osiągnięto w ostatecznym rozrachunku zakładane efekty wsparcia unijnego. Dlatego też, niezbędne tutaj są ewaluacje 6.1.3, których przeprowadzaniem zajmujemy się od początków wdrażania programu POKL w Polsce, wobec czego posiadamy w tym zakresie odpowiednie doświadczenie.

 

Dodatkowe badania rynku pracy

W ramach tego rodzaju badań, prowadzimy także badania rynku pracy, które mają na celu określenie kierunków inwestycji oraz szkoleń, aby obecni bezrobotni, byli na rynku pracy bardziej konkurencyjni. Z naszej oferty korzystają przede wszystkim powiatowe Urzędy Pracy, które stanowią największą grupę odbiorców środków w ramach działania 6.1.3 POKL. Ze swojej strony zapewniamy pełen profesjonalizm w działaniu, jak również gwarantujemy prawidłową obsługę procesu ewaluacji, dzięki czemu, wszystkie niezbędne dokumenty zawsze będą przygotowane tak, jak należy.