13cze/17

Badania rynku medycznego w celu zwiększenia konkurencyjności

analizy rynku medycznego

Podmioty działające w ramach branży farmaceutycznej stoją przed koniecznością ciągłej walki z konkurencją. Na rynku mamy bowiem tak wiele niemalże identycznych pod względem składu leków i suplementów, że ogromnego znaczenia nabiera marka. Należy więc podjąć działania w celu wzmocnienia jej wizerunku oraz rozpoznawalności w grupach docelowych klientów. Przewagę konkurencyjną można zyskać także dzięki funkcjonalnemu i atrakcyjnemu na pierwszy rzut oka opakowaniu.

Dystrybucja leków determinuje sprzedaż

Bezpowrotnie minęły już czasu, gdy leki wydawane bez recepty można było otrzymać jedynie w tradycyjnej aptece. Dzisiaj możemy je kupić również na wiele innych – często wygodniejszych sposobów. Są one dostępne w aptekach internetowych, w sklepach spożywczych, czy nawet na stacji benzynowej. Dzięki temu konsumenci oszczędzają swój cenny czas. Mogą bowiem dodawać do koszyka leki przy okazji wykonywania innych zakupów. Po produkty takie sięgają zwykle impulsywnie i bez głębszego zastanowienia – np. przy ladzie sklepowej. Firma farmaceutyczna musi więc uczynić wszystko co w jej mocy, aby właśnie jej produkty wyróżniały się spośród pozostałych.

Opakowanie kluczem sukcesu

W pierwszej kolejności uwagę klienta przyciąga opakowanie. Powinno być ono spójne z osobowością marki, a także wyróżniać się czymś, czego nie ma konkurencja. Ciekawym rozwiązaniem może okazać się chociażby zastosowanie efektu podświetlenia, co będzie stanowiło spore ułatwienia dla tych pacjentów, którzy sięgają po leki w porze nocnej. Na rynku obecne są także opakowania zmieniające kolorystykę pod wpływem niekorzystnych dla preparatu czynników zewnętrznych takich jak temperatura, wilgoć czy zbyt duże nasłonecznienie.

Badania opinii

Aby możliwe było odpowiednie zaprojektowanie opakowania czy też materiałów reklamowych warto wcześniej rozpoznać oczekiwania i potrzeby klientów z grupy docelowej. Mogłoby się bowiem okazać, że inwestycja w inteligentne opakowanie w żadnym stopniu się nie zwróci, gdyż będzie ono nieprzydatne dla użytkowników. Albo też przekaz reklamy okaże się dla klientów zbyt natarczywy, nudny czy wzbudzający różnego typu negatywne emocje. W związku z tym warto zdecydować się na badania opinii, którego uczestnikami będą docelowi klienci. Pomiary tego rodzaju pozwolą zminimalizować ryzyko biznesowego niepowodzenia.

Badania opinii pacjentów mogą być prowadzone z wykorzystaniem różnego rodzaju technik. Pomiary ilościowe realizowane są telefoniczne (CATI), internetowo (CAWI), w formie papierowej ankietyzacji (PAPI) czy też za pośrednictwem panelu konsumenckiego online. Aby jednak uniknąć uzyskania reprezentatywnych aczkolwiek nieco powierzchownych wniosków, warto pogłębić badanie o przeprowadzenie wywiadów o charakterze jakościowym. Mogą być one prowadzone w grupach konsumentów (FGI) lub indywidualnie (IDI).

Podsumowanie

Badania i analizy rynku medycznego pozwolą więc zwiększyć konkurencyjność firm farmaceutycznej. Znając potrzeby i oczekiwania pacjentów będzie ona w stanie wyjść im naprzeciw. Finalnie przełoży się to na wzrost zysków oraz stabilną pozycję na rynku.

12maj/17

Aplikacje internetowe szyte na miarę

Aplikacje webowe usprawniające procesy biznesowe

Aplikacje internetowe to narzędzia, za których pomocą można realizować konkretne działania. Rozwiązania te znajdują zastosowanie praktycznie na każdej płaszczyźnie życia.

Dedykowane systemy IT – co to takiego?

Potrzeby w zakresie oprogramowania komputerowego w każdym przedsiębiorstwie są inne. W dużej mierze wynika to z jego charakteru oraz celów, jakie zamierza osiągnąć.

Rozwiązaniem, które przynosi wiele widocznych i wymiernych korzyści, są aplikacje dedykowane, czyli tworzone na indywidualne zamówienie klienta. Można powiedzieć, że jest to aplikacja szyta na miarę, czyli nowoczesny i funkcjonalny system IT, dostosowany do potrzeb danej firmy i umożliwiający jej optymalny rozwój w przyszłości.

Inaczej rzecz ujmując, podstawowym celem podejmowanych działań jest zwiększenie efektywności i wydajności przedsiębiorstwa.

Czym powinny odznaczać się aplikacje szyte na miarę?

Przygotowując oprogramowanie na zamówienie należy uwzględnić elementy, od których zależy efektywność podejmowanych działań.

 • oprogramowanie powinno być dostosowane do rozwiązań, z których korzysta dana jednostka, z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań klienta;
 • konieczne jest dostosowanie funkcjonalności oprogramowania do posiadanych zasobów sprzętowych;
 • niezbędna jest integracja z systemami zarządzania, które są stosowane w firmie oraz rozszerzenie rozwiązań o nowe funkcje, zgodnie z potrzebami i kierunkiem działania danej jednostki.

Na co zwrócić uwagę zamawiając dedykowaną aplikację?

Pierwszym krokiem jest szczegółowa analiza potrzeb danej jednostki – jest to niezbędne w zakresie ustalania szczegółów dotyczących oprogramowania na zamówienie, czyli tworzonego z myślą o konkretnej jednostce.

 • Specyfika organizacji – wybór konkretnych systemów powinien być dostosowany do charakteru firmy oraz realizowanych przez nią zadań. Podstawowym elementem oprogramowania szytego na miarę, jest przede wszystkim analiza biznesowa jednostki.
 • Funkcjonalność aplikacji – oprogramowanie na zamówienie tworzone jest w oparciu o indywidualne potrzeby jednostki, warto jednak stworzyć listę priorytetów, które stanowić będą szeroko rozumianą bazę wyjściową.
 • Aktualna sytuacja biznesowa firmy – planując korzystanie z oprogramowania na zamówienie należy zwrócić uwagę na aktualne możliwości i kondycję biznesową przedsiębiorstwa. Rozwiązanie to pozwala stworzyć optymalne narzędzie, za którego pomocą możliwe będzie uzyskanie pożądanych efektów.
 • Bezpieczeństwo danych – warto zwrócić uwagę na pakiet zabezpieczeń, jakie oferuje dostawca, w szczególności na szyfrowanie informacji oraz ochronę danych na każdej płaszczyźnie.
13kwi/17

Na czym polegają badania dla rynku farmaceutycznego?

Odpowiadasz za wyniki sprzedażowe w firmie zajmującej się sprzedażą leków i suplementów? Koniecznie powinieneś zatem dowiedzieć się, jak wiele korzyści może Ci przynieść przeprowadzenie badana rynku medycznego. Firmy badawcze oferują szeroki zakres usług, które przynoszą mierzalne korzyści biznesowe. Poznaj je wszystkie z treści poniższego artykułu.Badania obserwacyjne epidemiologiczne

Badania obserwacyjne

Zależy Ci na wysokiej wiarygodności pomiaru badawczego, jednak nie możesz sobie pozwolić na przeprowadzenie badania o charakterze klinicznym? Nie przejmuj się. Jest rozwiązanie. Mowa o badaniach nieinterwencyjnych, polegających na obserwacji członków określonych populacji pod kątem stanu zdrowia. Można dzięki temu zweryfikować m.in. czynniki wpływające na powstawanie dolegliwości. Przykładowo możliwe staje się dowiedzenie, czy dym tytoniowy faktycznie posiada właściwości zwiększające ryzyko raka. Aby móc stwierdzić związek przyczynowo-skutkowy należy do projektu badawczego dobrać co najmniej dwie kohorty – jedną z nich powinny stanowić osoby przyjmujące placebo lub nie narażone na jakikolwiek czynnik.

Wyróżniamy różnego rodzaju badania epidemiologiczne obserwacyjne. Najprostszy ich poddział ma miejsce ze względu na czas prowadzenia pomiarów. Badania retrospektywne polegają na analizie wpływu czynników medycznych po wystąpieniu określonego zdarzenia. Sięga się po już dostępne dane i na ich podstawie wyciągane są wnioski. Natomiast badania prospektywne pozwalają prognozować wydarzenia medyczne, które dopiero będą miały miejsce w przyszłości. Można do nich zaliczyć pomiary kliniczno-kontrolne, badania kohortowe, a także badania przekrojowe.

Badania marketingowe leków

Równie wartościowe z punktu widzenia klienta farmaceutycznego są także badania marketingowe, w którym przedmiot stanoewią leki dostępne bez recepty, a także suplementy diety. Jak wiadomo produkty te cieszą się wyjątkowo dużą popularnością wśród polskich konsumentów, ale jednocześnie obserwujemy ogromną konkurencję na rynku. W związku z tym podmioty farmaceutyczne stoją przed koniecznością ciągłego zwiększania skuteczności prowadzonych kampanii reklamowych. W tym celu można chociażby skupić się na:

 1. Testowaniu konceptów opakowań leków;
 2. Badaniu różnych koncepcji materiałów reklamowych;
 3. Prowadzeniu badań opinii pacjentów i farmaceutów;
 4. Projektach tajemniczego pacjenta;
 5. Analizach danych zastanych na temat badań rynku medycznego;
 6. Badania segmentacyjne leków;
 7. Badania opinii pracowników medycznych;
 8. Pomiary elastyczności cenowej

Posumowanie

Jeżeli zatem nie chcesz pozostać z tyłu za konkurencją, powinieneś już dzisiaj zlecić firmie badawczej realizację projektu Healthcare market research. Dzięki temu dowiesz się w jaki sposób trafić z przekazem marketingowych do klientów, tak aby zwiększyć ich skłonność do dokonywania zakupów oferowanych przez Ciebie produktów medycznych.

03sie/16

Case study: Tajemniczy klient w biurach podróży

Ceniona na rynku firma z branży turystycznej, zdecydowała się zrealizować w swoich placówkach badanie Tajemniczy Klient. Biura podróży podjęły się próby poprawy obowiązujących standardów obsługi klienta w związku ze spadkiem sprzedaży usług rzędu 12% (w odniesieniu do analogicznego okresu w roku poprzednim).

Korekta podyktowana była także niepokojącymi zmianami geopolitycznymi i stanami zagrożenia w krajach atrakcyjnych turystycznie – wzmogło to obawy i oczekiwania klientów, niekorzystnie rzutując na popyt w sektorze turystycznym.

Realizacja badania

Badanie poprzedzono cyklem warsztatów z przedstawicielstwem kadry menedżerskiej sieci – pozwoliło to zestawić dotychczas stosowane w biurach standardy obsługi i utworzyć bazę dla dalszych zmian w tym zakresie.

Dzięki rozmowom wykryto, że sieć nie dostosowała się w pełni do wniosków i rekomendacji z wcześniej prowadzonych badań Tajemniczy Klient. Biura podróży uprościły więc m.in. niektóre zalecone procedury z zakresu prowadzenia rozmów z klientem i skutecznego promowania ofert podróży.

Finalny katalog standardów opracowano w oparciu o wnioski z warsztatów, badania satysfakcji rzeczywistych klientów oraz analizę rynku i konkurencji – w tym ostatnim pomogła realizacja badania Tajemniczy Klient.  Biura podróży konkurencji potraktowano jako wzór innowacyjnych rozwiązań.

Lista Standardów obsługi

Nowe standardy obsługi klienta wpisano do Księgi Standardów, a także przedstawiono personelowi i kadrze menadżerskiej poprzez cykl szkoleń oraz praktycznych symulacji, celem przygotowania placówek do wdrożenia nowych wytycznych.

Monitoring postępu wdrożenia i przestrzegania zmian dokonany został metodą Tajemniczy Klient. Biura podróży klienta podlegały cyklicznym obserwacjom przy założeniu, że każdy audytor mógł przeprowadzić wizytę w danym salonie tylko raz.

Obserwacjom poddawano m.in. stworzone uprzednio standardy, zasady ekspozycji ofert „Last minute” oraz utrzymanie czystości w biurach. Bezpośrednio po przeprowadzonej wizycie audytorzy wypełniali na smartfonach elektroniczną ankietę oceny i przesyłali ją online do akceptacji.

Efekty

Przeprowadzone obserwacje pozwoliły na identyfikację obszarów obsługi klienta, których przestrzeganie sprawia pracownikom największe trudności – stanowiło to podstawę wypracowania szkoleń kwalifikacyjnych oraz obiektywnego systemu premiowania. Dzięki temu, już po 2 miesiącach od wdrożenia nowych standardów, liczba klientów odwiedzających salony wzrosła o blisko 15tajemniczy klient, mystery client, mystery shopping, mystery shopper, badania jakościowe, badania rynku, poziom obsługi klienta, obsługa klienta, badania obsługi klienta, badania jakości obsługi, badanie tajemniczy klient, badanie tajemniczego klienta, tajemniczy klient%.